Zorgverzekering 2019, wat verandert er?

Wat verandert er in de zorgverzekering 2019 De premie voor de basisverzekering stijgt. Het verplichte eigen risico blijft € 385 De maximale zorgtoeslag stijgt met € 94,- p.j. voor eenpersoonshuishoudens De maximale zorgtoeslag stijgt met € 281,- p.j. voor meerpersoonshuishoudens Eigen

Datums Logeeropvang en Themabegeleiding 2018

Logeeropvang en Themabegeleiding 2018 Welzijn Nederland organiseert logeerweekenden in kleine groepjes klanten (maximaal 5 klanten per groep) met één deskundige begeleider. Het gestructureerde weekendprogramma wordt gekenmerkt door ontspanning in een ongedwongen sfeer. Contacten en vriendschappen worden daardoor gemakkelijker aangegaan en

Meer agressie in de apotheek

Apothekersassistenten worden vaker agressief belaagd door patiënten, dat meldt brancheorganisatie KNMP woensdag. De helft van de 741 ondervraagde assistenten geeft aan wekelijks of dagelijks agressiviteit van patiënten ondervinden. Dit percentage ligt vijf keer zo hoog als voor 2014. Vooral de kosten die zijn verbonden aan