Zorg via gemeente tot vijf keer zo duur

Hulpbehoevenden met een inkomen van modaal of hoger, of met een eigen vermogen, moeten honderden euro’s per maand meer betalen voor dagbesteding en begeleiding, nu de gemeenten de tarieven hiervoor bepalen. Zorg via gemeente is veel te duur.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare inwoners. Die werd voorheen door het Rijk betaald krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Gemeenten krijgen een kwart minder budget. Burgers moeten meer zelf doen en meebetalen naar draagkracht. Zo blijft de zorg betaalbaar, is het idee.

Helaas pakt dit voor hulpbehoevenden met een inkomen van modaal of hoger, of met een eigen vermogen totaal verkeerd uit. Het kan zijn dan de zorgkosten tot vijf keer zo duur uitkomen.

Mensen met een beperking zijn inmiddels met deze zorg gestopt of overwegen dat te doen, omdat ze die niet meer kunnen betalen. Anderen beginnen er niet aan als ze horen hoeveel het kost. Voor de laagste inkomens worden de eigen bijdragen grotendeels gecompenseerd.

Ongeveer 400 duizend Nederlanders maken gebruik van een of meerdere voorzieningen van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of begeleiding. Vooral degenen met een niet-aangeboren hersenletsel worden getroffen door de prijsstijging. Zij hebben vaak een werkende partner en hadden een redelijk inkomen voordat zij gehandicapt raakten door bijvoorbeeld een auto-ongeluk of ziekte.

zorg gemeente te duur

Drie rekenvoorbeelden

Met de rekentool op de site van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunnen mensen berekenen hoe veel zorg ze maximaal per vier weken moeten betalen. Dit wordt berekend aan de hand van het inkomen, de gezinssamenstelling, de gevraagde zorg en de gemeente waar iemand woont. Op verzoek van de Volkskrant maakte het CAK drie rekenvoorbeelden, met een relatief goedkope en een relatief dure gemeente.

Twee willekeurige gemeenten, met een relatief laag en een relatief hoog uurtarief: Gemeente Westland tarief EUR 14,20 Gemeente Gilze-Rijen tarief EUR 72,95

Voorbeeld 1: bovenmodaal

Gezin, beiden niet pensioengerechtigd, inkomen anderhalf keer modaal (bruto 52.500 euro), vermogen 50.000 euro. Maximale eigen bijdrage per vier weken van EUR 315,58 Betaalt voor 4 dagdelen begeleiding per 4 weken (1 dagdeel per week voor groepsbegeleiding)

In gemeente Westland eigen bijdrage: € 56,80
In gemeente Gilze-Rijen eigen bijdrage: € 291,80

Voorbeeld 2: modaal

Gezin, inkomen modaal (35.000 euro), geen vermogen. Maximale eigen bijdrage per vier weken van EUR 106,53
Betaalt voor 4 dagdelen begeleiding per 4 weken:

In gemeente Westland € 56,80
In gemeente Gilze-Rijen € 106,53

Voorbeeld 3: twee keer modaal

Gezin, inkomen twee keer modaal (70.000 euro), vermogen van 50.000 euro. Maximale eigen bijdrage per vier weken van EUR 517,50. betaalt voor 2 uur per week begeleiding en 2 dagdelen per week dagbesteding:

In gemeente Westland € 227,20
In gemeente Gilze en Rijen € 517,50

Bron: Centraal Administratie Kantoor

Lees meer in dit artikel in de volkskrant

Plaats een reactie