Zorgovereenkomst gewijzigd ? Insturen voor 10 januari 2016

Het is belangrijk dat u in 2016 een zorgovereenkomst heeft met uw zorgverlener of zorginstelling indien u betaald via het Persoon Gebonden Budget.

Het Servicecentrum PGB kan uw zorgverlener pas uitbetalen nadat er een zorgovereenkomst is geregistreerd en deze door de gemeente of zorgkantoor is goedgekeurd. Het kan zijn dat er in 2016 in uw zorg iets verandert.

U krijgt andere zorg of u maakt andere afspraken met uw zorgverlener. Deze wijzigingen moet u doorgeven aan het Servicecentrum PGB. Ook al denkt u dat er voor uw huidige zorgovereenkomst niets verandert.

zorgovereenkomst

Loopt uw huidige zorgovereenkomst door in 2016?

  • Heeft uw huidige zorgovereenkomst géén einddatum, maar veranderen de afspraken met uw zorgverlener, stuur ons dan een wijzigingsformulier.
  • Let op het tarief: Als uw zorgverlener het tarief verhoogt, controleer dan of u niet boven het door uw gemeente bepaalde maximum tarief uit komt. Als dit wel het geval is, dan kunt u het verschil zelf aanvullen met een vrijwillige storting.
  • Heeft uw huidige zorgovereenkomst géén einddatum en blijven de afspraken met uw zorgverlener hetzelfde? Ook dan is het belangrijk dat u controleert of het afgesproken tarief nog binnen het door de gemeente of zorgkantoor bepaalde maximumtarief valt.
  • Gaat uw zorgverlener vanaf 2016 andere zorg of ondersteuning aan u geven, dan moet u een nieuwe zorgovereenkomst opstellen.
  • Eindigt uw zorgovereenkomst in 2016? Let er dan op dat u vóór de 10e van de maand waarin de zorgovereenkomst afloopt:
    – een wijzigingsformulier naar ons heeft opgestuurd, of indien nodig
    – een nieuwe zorgovereenkomst naar ons heeft opgestuurd.

Loopt uw huidige zorgovereenkomst af in 2015?

Afhankelijk van uw situatie moet u een wijzigingsformulier invullen of een nieuwe zorgovereenkomst afsluiten.

Heeft u inmiddels al een wijzigingsformulier of een nieuwe zorgovereenkomst aan ons gestuurd? Dan hoeft u dat niet nogmaals te doen.

Voor meer informatie kijk op de website van het Servicecentrum PGB

Plaats een reactie