Financiering

De financiering van uw zorg is mogelijk via de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en particulier.

De huisarts, jeugdarts, school of een zorgprofessional kunnen u doorverwijzen naar Welzijn Nederland. Om daadwerkelijk toegelaten te worden heeft u een aanvraag voor zorg nodig van de gemeente waar u woont. De gemeente geeft beschikkingen af voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 18+) en de Jeugdwet (18-). Heeft u (of iemand die jij vertegenwoordigt) de hele dag intensieve zorg en/of toezicht nodig, dan heb je een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit centrum geeft indicaties voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

De beschikking kan door de gemeente (Wmo en Jeugdwet) of Zorgkantoor (Wlz) afgegeven worden in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) of vanuit Zorg in Natura (ZIN).

  • PGB (Persoonsgebonden Budget) regio-overstijgend.
  • Particuliere financiering.
  • In samenwerking een van onze duurzame partners (hoofdaannemers).

Om in aanmerking te komen voor een (her)indicatie voor zorg  en/of advies zorg algemeen ondersteunt Welzijn Nederland u hierbij als Service. Welzijn Nederland kan u gericht verwijzen naar de juiste plaats. Neem contact op voor ondersteuning en hulp bij het aanvragen van Zorg! Telefoonnummer: 06-22076579 (Dhr. Oostendorp).