Welzijn Nederland

Zorg op maat

Welzijn Nederland biedt hulp, ondersteuning en advies op maat aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen met een zorgvraag en hun familie, vrienden en kennissen. Welzijn Nederland heeft veel ervaring opgebouwd met ontwikkelingsstoornissen (o.a. Autisme en  ADHD), psychische problemen, gedragsstoornissen en opvoedingsvragen.

Daar waar hulp nodig is, wordt hulp geboden. Vanuit een positieve benadering met oog voor de kwaliteiten en mogelijkheden van de zorgvrager en zijn omgeving wordt er samen een plan van aanpak opgesteld.

Welzijn Nederland biedt specialistische  begeleiding op maat, werk/dagbestedinglogeer opvang en vakantieopvang.

Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht met een gezonde dosis humor zijn belangrijke speerpunten.

Advies

Advies welzijn gemeenten en organisaties.

Welzijn Nederland biedt advies en ondersteuning op het gebied van  Zorg en Welzijn aan gemeenten en organisaties met het doel hun doelstellingen te realiseren binnen:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Wet Langdurige Zorg
  • Zorgverzekeringswet
  • Jeugdwet

Aandachtsgebieden:

  • Transities Wmo en Jeugdzorg
  • Zorgfinanciering (AWBZ / WLZ, Jeugdzorg en Wmo)
  • Indicatie stellening
  • Consultancy Wmo

Welzijn Nederland helpt met het ontwikkelen van praktische strategieën voor belangrijke uitdagingen en zet deze ideeën om in acties.

Advies zorgvragers

Welzijn Nederland biedt advies en ondersteuning op het gebied van Zorg en Welzijn aan zorgvragers bij het aanvragen van een (her)indicatie voor de Wmo, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en/of Wet Langdurige Zorg.

Aandachtsgebieden:

  • Aanvragen zorg (her)indicatie
  • Zorgadvies