Welzijn Nederland en Zintri Zorggroep: gebundelde kracht bij autisme

BERGEN OP ZOOM – Autisme is een gecompliceerde stoornis, die om een doordachte aanpak vraagt. Zintri Zorggroep biedt die, door Ambulante begeleiding, Beschermd Wonen vanuit Levensloopbegeleiding, Groepsbegeleiding en Kortdurend verblijf. Welzijn Nederland biedt ondertussen avontuurlijke logeeropvang voor autistische jongeren, en breidt