Samenwerkingspartners

Aanbieders van zorg en welzijn moeten samenwerken met gemeenten, zorgverzekeraars en met elkaar.

Het nieuwe speelveld vraagt om maatwerk en efficiënt samenwerken.
Met als doel de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking goed en betaalbaar houden.

Welzijn Nederland streeft duurzame samenwerking na met haar samenwerkingspartners. Maatwerk en samenwerking is heel belangrijk.

Samen streven naar:

  1. Meer samenhang in de zorg en ondersteuning
  2. Sociale kennis en vaardigheden bij elkaar brengen, en burger- en vrijwilligersinitiatieven benutten.
  3. Resultaatgerichte samenwerking,  samen de uitkomsten meten.
  4. Het maatschappelijk belang centraal stellen.
  5. Samen sterk in Zorg en Welzijn.

Naast het vastleggen van deze zorg en ondersteuning in samenwerkingsafspraken, biedt Welzijn NL haar samenwerkingspartners de mogelijkheid om zich te presenteren op www.welzijn.nl

Organisatie of gemeente aanmelden