Samenwerken

Samenwerken met Welzijn.nl

Aanbieders van zorg en welzijn moeten samenwerken met gemeenten, zorgverzekeraars en met elkaar. Het nieuwe speelveld vraagt om maatwerk en efficiënt samenwerken. Met als doel de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking goed en betaalbaar houden. Welzijn NL streeft duurzame samenwerking na. Samen sterk in Zorg en Welzijn.

Samen werken met verschillende aanbieders van zorg, welzijn en wonen samen. De cliënt en zijn omgeving staan daarbij centraal. Professionals, organisaties en informele zorgverleners werken als één team aan de uitvoering van zorg. Ketenzorg is nodig omdat veel mensen met een beperking te maken hebben met verschillende zorgverleners. Het uitgangspunt bij ketenzorg is dat de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie in handen heeft. Doordat de zorgverleners en organisaties gezamenlijk zorg aanbieden, heeft een cliënt minder last van muren en belangen tussen zorgverleners en organisaties. Ketenzorg werkt alleen als organisaties en zorgverleners de noodzaak van samenwerking erkennen, durven samen te werken en het lef hebben om te veranderen.

Ik wil mijn gemeente of organisatie aanmelden