Vrijwilliger themagerichte begeleiding en logeeropvang

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor verschillende activiteiten die wij bieden voor onze klanten. De onderstaande activiteiten hebben als uitgangspunt ontwikkeling van de jongere op verschillende gebieden, anderzijds is het ook ter ontlasting voor ouders. Bij de onderstaande activiteiten

Werk & Stage themagerichte begeleiding en logeeropvang

Veel voorkomende functies binnen Welzijn Nederland zijn : Pedagogisch medewerkers Binnen de logeeropvang en de themagerichte begeleiding  in groepsverband werken we met een kernteam van pedagogisch medewerkers. Dit zijn vaste medewerkers die de basis vormen in de begeleiding. Deze medewerkers hebben vaste dagen (vrijdag