Gemeente Halderberge

Informatie over de wijkteams, mantelzorg, vrijwilligerswerk, maatschappelijk werk, hulp bij het huishouden en begeleiding Openingstijden: Maandag 09.00 tot 15.00 uur Maandag 17.30 tot 19.00 uur Dinsdag 09.00 tot 15.00 uur Woensdag 09.00 tot 15.00 uur Donderdag 09.00 tot 15.00 uur

Gemeente Etten-Leur

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor flink wat taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk. Tot die tijd lagen deze taken nog bij het Rijk, de provincie en zorgverzekeraars. Het zijn de sociale voorzieningen

Zintri Zorggroep

ZINTRI Zorggroep biedt ambulante begeleiding aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek, volwassenen met psychiatrische problemen en hun gezin. Bevindt u zich in een lastige situatie waar u zelf niet meer uitkomt? Neem contact op met ZINTRI. Samen

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom

Vanaf 2015 is de Gemeente Bergen op Zoom verantwoordelijk voor de hulp en zorg aan: – Kinderen,jongeren en hun ouders: Jeugdhulp, jeugdbescherming en de jeugdreclassering – Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten: Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, ondersteuning en dagbesteding – Mensen met