Gemeente Zundert

Bezoek- en openingstijden gemeentehuis

(geldt voor de locaties Markt 1 en Bredaseweg 2)

 • Maandag t/m vrijdag: 09.00 uur – 12.30 uur
 • Woensdag: 13.30 uur – 19.00 uur (Publieksbalie Burgerzaken, Markt 1 is ook geopend op woensdagmiddag/avond)

Let op:

 • Op woensdagmiddag is het loket tussen 12.30 uur en 13.30 uur gesloten!

Openingstijden Snelbalie (Markt 1)

Alléén voor het AFHALEN van reisdocumenten en/of rijbewijs

 • Maandag, dinsdag en donderdag: 09.00 uur – 17.00 uur
 • Woensdag: 09.00 uur – 19.00 uur
 • Vrijdag: 09.00 uur – 12.30 uur

De gemeente Zundert is telefonisch bereikbaar

 • Op het nummer: (076) 599 56 00
 • Maandag t/m donderdag: 08.30 uur – 17.00 uur
 • Vrijdag: 08.30 – 12.30 uur

Afdeling Maatschappij en Dienstverlening

Publieksbalie Burgerzaken, Markt 1 is ook geopend op:

 • Woensdag: 13.30 uur – 19.00 uur

Let op:

 • Op woensdagmiddag is het loket tussen 12.30 uur en 13.30 uur gesloten!

Bereikbaarheid loket Sociale Zaken / Werkplein Hart van West-Brabant

 • Telefoonnummer, bezoekadres, postadres, e-mail en website: zie contactgegevens Werkplein Hart van West-Brabant

Contactgegevens Werkplein Hart van West-Brabant

 • Algemeen telefoonnummer: 076-750 35 00 (bereikbaar tussen 9.00 uur en 10.30 uur)
 • Bezoekadres: Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur (maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur voor inhoudelijke vragen en het maken van een afspraak)
 • Postadres: Postbus 59, 4870 AB Etten-Leur
 • E-mail: info@werkpleinhartvanwest-brabant.nl
 • Website: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

Postadres voor alle afdelingen gemeente Zundert

 • Postbus 10.001, 4880 GA  Zundert

E-mail en internet

Jeugdhulp

 • Wat is het?

  De gemeente moet hulp, zorg en ondersteuning geven aan jeugdigen en ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of opvoeden die ze niet zelf kunnen oplossen.

  Hebt u een kind waarvoor u hulp, zorg of ondersteuning nodig hebt? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke jeugdhulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de jeugdhulp te krijgen.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente kan op 2 manieren jeugdhulp bieden: op eigen initiatief of na een melding. De gemeente kan uw kind of u, als ouder, verschillende soorten hulp geven. Dit kan algemene hulp zijn, die u direct kunt krijgen. Maar dit kan ook specifieke hulp zijn, waarvoor u eerst een aanvraag moet doen. De gemeente beslist of u de specifieke hulp krijgt. In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. U kunt de specifieke hulp dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

 • Wat moet ik doen?

  • U meldt uw hulpvraag bij de gemeente.
  • U geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
  • U voert een gesprek met de gemeente en deskundigen over de situatie van uw kind.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

  Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van de gemeente. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke. Kunt u specifieke hulp krijgen? Dan doet u een aanvraag voor de hulp. U krijgt hiervoor een formulier van de gemeente.

 • Hoe lang duurt het?

  Algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen.

  Hebt u een aanvraag voor specifieke hulp gedaan? Dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt over het algemeen nooit langer dan 8 weken.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Synoniemen

  jeugdhulp; jeugdzorg; voorziening; algemene voorziening; individuele voorziening; zorgloket; chronisch ziek; handicap; gehandicapt; lichamelijke beperking; psychische beperking; verstandelijke beperking; psychische stoornis; ggz; verblijf; pleegzorg; pleegkind; familie; gezin; kinderbescherming; jeugdbescherming; mishandeling; geweld; eigen kracht; participatie; zelfredzaamheid; AWBZ; Zvw; Wjz

 • Openbare documenten

Zie ook

Wmo, aanvragen voorziening

 • Wat is het?

  Als u hulp nodig heeft, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing dan vraagt u dit aan bij de gemeente. Dit heet een voorziening aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  U meldt de gemeente dat u hulp nodig heeft. Dit kan persoonlijk door naar het Wmo-loket gaan, maar vaak ook door een e-mail te sturen of een brief. Bij het Wmo-loket, in de brief of in het mailbericht legt u uit waarbij u problemen heeft. Bijvoorbeeld: 'ik kan niet meer zelf koken'.

  Persoonlijk plan

  Als u melding heeft gedaan van uw probleem zal de gemeente aan u vragen of u een persoonlijk plan wilt maken en dit plan wilt opsturen naar de gemeente. In dit persoonlijk plan geeft u aan wat u denkt dat u nodig heeft en waarom u dat nodig heeft. Voor dit plan heeft u tot 7 dagen na de melding de tijd. Deze termijn gaat in nadat u de melding heeft ingediend. Als u geen persoonlijk plan indient dan is er niets aan de hand. Het is niet verplicht om een persoonlijk plan in te dienen. Dit heeft geen gevolgen voor uw latere aanvraag.

  Onderzoek

  Naar aanleiding van uw melding en eventueel uw persoonlijk plan gaat de gemeente onderzoek doen. De gemeente onderzoekt of u ook echt beperkingen heeft en kijkt ook of anderen u misschien kunnen helpen. Tijdens dit onderzoek wordt eveneens duidelijk of u voor de eventuele voorziening een bijdrage in de kosten moet betalen.

  Als het onderzoek klaar is geeft de gemeente de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke oplossingen schriftelijk aan u. Als hieruit blijkt dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanvragen van een voorziening, kunt u een aanvraag doen. U kunt ook een aanvraag indienen wanneer u het niet eens bent met de andere mogelijkheden die de gemeente u biedt. U mag, na het onderzoek, dus altijd een aanvraag doen.

 • Wat moet ik doen?

  U maakt melding bij de gemeente van uw probleem. Dat kan persoonlijk, per brief of per e-mail. Bellen mag ook.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente moet binnen 6 weken nadat u melding heeft gedaan het onderzoek uitvoeren. Als u na het onderzoek een aanvraag heeft ingediend dan moet de gemeente binnen 2 weken hierop beslissen. Als de gemeente langer dan 6 weken doet over het onderzoek dan mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek afgerond is.

 • Wetgeving

 • Synoniemen

  aanvragen; voorziening; ik wil een voorziening; recht op voorziening; wanneer voorziening; wmo; vervoersvoorziening; rolstoel; hulp bij huishouden; woonvoorziening

 • Zie ook

Gezondheidsvoorlichting

 • Wat is het?

  De gemeente moet zorgen voor goede gezondheidszorg en informatie over gezond leven. Hiervoor heeft de gemeente een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) ingesteld.

  Hebt u vragen over het opvoeden en opgroeien van kinderen? Dan kunt u ook terecht bij een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

 • Contactpersonen

  Gemeente Zundert
  tel: 076 599 56 00

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  rijk
 • Uitvoerder

  regionale instellingen

 • Synoniemen

  gezondheidvoorlichting; dieet; goede voeding; calorieën; eenzijdig voedsel; bewegen; rust nemen; ziektepreventie; slank; overgewicht; dikke kinderen; eetstoornis; groeistoornis; gezondheidsopvoeding;

 • Zie ook

Contact met Gemeente Zundert

Snel een vraag stellen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dit kan uiteraard.

Stuur een bericht