Gemeente Woensdrecht

Adres gemeentehuis:

Huijbergseweg 3
4631 GC Hoogerheide

Postadres:
Postbus 24
4630 AA Hoogerheide

Telefoonnummer: 14 0164, vanuit België en overige landen 0031 – 164611111
Faxnummer: 0164 – 61 63 31
E-mail: gemeente@woensdrecht.nl
Internet: http://www.woensdrecht.nl
Twitter: http://www.twitter.com/GemWoensdrecht

Openingstijden:
Vrije inloop:

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur

Dinsdagavond van 17.30 uur tot 20.00 uur

Op afspraak:

Maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 16.45 uur
Vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.15 uur

Jeugdzorg

Negen gemeenten in West-Brabant West werken samen bij het invoeren van de nieuwe Jeugdwet, die naar verwachting op 1 januari 2015 in werking treedt. Vanuit de driehoek 'ouders en jeugd', 'het jeugdveld' en 'gemeente' wordt deze transitie met 9 gemeenten in de regio gezamenlijk opgepakt.

Elke gemeente is individueel verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdzorg, maar er wordt regionaal samengewerkt daar waar dat voordelen biedt, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, informatisering/automatisering, inkoop, contractering en bekostiging. In het nieuwe jeugdzorgstelsel zal ruimte blijven voor lokale beleidsvrijheid.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin

Vanaf de opening in februari 2009 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin zich verder ontwikkeld tot een goed functionerende netwerkorganisatie, waar iedereen met vragen over het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren terecht kan.
Vanuit het CJG kan men direct (lichtpedagogische) hulp krijgen in een of een aantal gesprekken of eventueel worden doorverwezen naar specifieke of specialistische hulp.

Het CJG Woensdrecht is gehuisvest binnen welzijnscentrum K4, aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide en telefonisch te bereiken via 14 0164.

Meer informatie over het CJG is te vinden op www.cjgwoensdrecht.nl.

Wmo

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten een brede verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van zelfstandig, thuiswonende mensen, die beperkt zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Het gaat om mensen met een beperking, een chronische ziekte of met psychische, psychiatrische of sociale problemen. Doel is om meer mensen met ondersteuning en zorg, thuis te laten wonen. Om hun zelfredzaamheid te vergroten, zodat ze mee kunnen (blijven) doen in de samenleving.

De maatschappelijke ondersteuning die gemeenten al boden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), is per 1 januari 2015 uitgebreid met ondersteuning op het gebied van persoonlijke begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Ook wordt de hulp bij het huishouden anders vormgegeven. Al deze taken vormen samen de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), onder de term maatschappelijke ondersteuning.

Samenwerking

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben besloten de Wmo 2015 gezamenlijk in te voeren. De samenwerking houdt in dat de drie gemeenten dezelfde uitgangspunten hanteren bij de uitvoering van de Wmo 2015 en er naar streven deze uitvoering zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit betekent dus dat de uitwerking per gemeente kan verschillen. Daarnaast vindt er gezamenlijke afstemming plaats tussen de gemeenten en de betrokken partijen zoals de diverse aanbieders en/of (zorg)organisaties.

 

Waar kan ik terecht?

Het loket aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide is in de ochtenduren geopend.

Daarnaast kunt u tijdens 10.00-12.00 uur uw vraag ook telefonisch stellen. E-mailen kan altijd.

Logo Centrum voor Jeugd en Gezin Woensdrecht + link naar www.cjgwoensdrecht.nlHet CJG Woensdrecht is gehuisvest binnen welzijnscentrum K4, aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide en telefonisch te bereiken via 14 0164.

Meer informatie over het CJG is te vinden op www.cjgwoensdrecht.nl.

Logo BWI + link naar www.bwiwoensdrecht.nlDe Brede Welzijnsinstelling is er voor iedereen, voor jong én oud. U vindt Brede Welzijnsinstelling aan de Kromstraat 4 te Hoogerheide.

Website van de BWI is www.bwiwoensdrecht.nl

Contact met Gemeente Woensdrecht

Snel een vraag stellen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dit kan uiteraard.

Stuur een bericht