Gemeente Rucphen

Langskomen? Maak online een afspraak voor sneller contact! Ons adres is Binnentuin 1 in Rucphen. Online contact kan ook. Maak gebruik van één van de digitale aanvragen. Of e-mail uw vraag, melding of klacht.

Elke werkdag 08.00 – 12.00 uur (ma en vr met afspraak tot 17.00 uur)
woensdag 08.00 – 20.00 uur (met en zonder afspraak)

Gesloten

feestdagen en brugdagen

Adres

Binnentuin 1, 4715 RW Rucphen
Postbus 9, 4715 ZG Rucphen
Fax 0165-341375

t. 0165-349500 / storingsdienst t. 0165 -349649
e. gemeente@rucphen.nl

Route plannen

Kunt u Binnentuin 1 niet vinden in uw navigatiesysteem? Kies dan de kruising van de Kozijnenhoek/Helakkerstraat in Rucphen als bestemming!

Zorg voor jeugd

Advies bij opvoeden

Heeft u vragen over opvoeden of zijn er problemen bij het opgroeien van uw kinderen? Bel of mail gerust voor gratis en kundig advies. Onze jeugdprofessionals staan voor u klaar op werkdagen tussen 09.00 - 12.00 uur.
t. 0165-381706
e. jeugd@rucphen.nl

Handige websites:

Bel of mail de vertrouwenspersoon bij vragen of klachten over jeugdhulp

Iedereen die gebruik maakt van jeugdhulp kan gratis een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ook ouders/verzorgers kunnen de vertrouwenspersoon bellen of mailen.

t. 088 555 1000
e. info@akj.nl

Of vul het contactformulier in op www.akj.nl/contact.

Kosten

 • Advies van een jeugdprofessional is gratis.
 • Hulp van de vertrouwenspersoon is gratis voor kinderen en ouders/verzorgers met jeugdhulp.

Toelichting

Een deel van onze jeugd groeit niet ‘vanzelf ‘ op. Heeft u hulp, ondersteuning of zorg nodig? Vraag ernaar bij onze jeugdprofessionals. Samen met uw gezin kijken we welke ondersteuning er nodig is.

Vertrouwenspersoon als u al jeugdhulp heeft

De vertrouwenspersoon luistert, denkt mee en helpt. Vertrouwenspersonen kennen de medewerkers en de manier van werken van de plaatselijke instellingen goed. Zij geven geen oordeel over de geboden hulp, gaan vertrouwelijk om met informatie en werken altijd met uw medeweten en toestemming. Hun doel is om er samen met u uit te komen en problemen vroegtijdig op te lossen.

 

Vertrouwenspersonen Jeugdhulp

Als je te maken krijgt met jeugdhulp is dat vaak een ingrijpende en emotionele ervaring. Je kunt kosteloos een beroep doen op de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Zorgbelang Brabant. Vertrouwenspersonen beantwoorden vragen, gaan vertrouwelijke gesprekken aan en bemiddelen bij klachten. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en de Zorgbelangorganisaties voeren de functie van Vertrouwenspersoon in samenwerking met elkaar uit.

Heb je te maken met zorg voor de jeugd? Wil je advies, heb je een vraag of een klacht?
De vertrouwenspersonen helpen je verder! Bel naar het landelijke nummer van het AKJ, 088 555 1000 of stuur een e-mail naar info@akj.nl of vul het contactformulier in op www.akj.nl/contact.

Als je al contact hebt gehad met een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant, kun je op maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur bellen naar 013 20 20 055. Je kunt hen ook mailen:vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl.

 

Bij Adviespunt Zorgbelang zijn 11 Zorgbelangorganisaties in Nederland aangesloten. Zorgbelang weet wat er speelt in de regio en staat dichtbij de zorggebruikers. Wanneer het nodig is, kan de kracht van het landelijk netwerk worden ingezet.

Publicaties

Zelfstandig thuis (blijven) wonen met hulp en ondersteuning

Heeft u ondersteuning, hulpmiddelen of woningaanpassingen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen? Of zoekt u activiteiten voor een zinvolle invulling van uw dag? De gemeente kan u hierbij ondersteunen. Dat doen we op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit doen we door het gesprek met u aan te gaan. Dat gesprek wordt het keukentafelgesprek genoemd.

Hulp zoeken op www.regelhulp.nl

Heeft u een vraag over ondersteuning en zorg? Bezoek dan de website Regelhulp om te ontdekken waar u op dit moment kunt aankloppen met uw vraag.

www.regelhulp.nl

Keukentafelgesprek aanvragen

Bel of mail de gemeente voor een afspraak:

Zorgloket

t. 0165-349500
e. zorgloket@rucphen.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 - 12.00 uur en woensdag 8.00 - 20.00 uur.

Toelichting

U wil zo zelfstandig mogelijk leven. Ook als u ouder wordt, of een beperking of stoornis heeft. De gemeente kan u hierbij ondersteunen. Dat doen we op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Medische zorg krijgt u van de zorgverzekeraar. Voor langdurige zware zorg kunt u hulp inroepen van de rijksoverheid.

 

Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek

De gemeente geeft geen persoonsgegevens aan particulieren of commerciële instellingen.

Als wij persoonsinformatie verstrekken, houden we altijd rekening met de wettelijke regels over privacybescherming. U kunt dit verder beperken door geheimhouding te vragen. . U heeft hiervoor DigiD nodig, of een geldig legitimatiebewijs.

Verzoeken om geheimhouding

Niet wachten?

De wachttijd aan de balie kan oplopen tot 30 minuten (avondopenstelling). Met onderstaande link regelt u de aanvraag met uw DigiD van thuis uit in een paar minuten.

Verzoeken om geheimhouding

Toelichting

Informatieverstrekking

De gemeente houdt persoonsgegevens (zoals uw burgerlijke staat en nationaliteit) bij in de basisregistratie personen (BRP). Gemeenten of instanties die publieke taken uitvoeren (bijvoorbeeld pensioenfondsen en vakbonden) kunnen deze informatie gebruiken:

 • pensioenfondsen;
 • verzekeraars die belast zijn met de uitvoering van pensioenregelingen;
 • spaarfondsen, kredietinstellingen en beleggingsinstellingen;
 • een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen of andere genootschappen op geestelijke grondslag die uw gegevens nodig hebben voor hun ledenadministratie;
 • instellingen en voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Geheimhouding

Als u een verzoek doet om geheimhouding, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan:

 • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen.
 • stichtingen met een maatschappelijke functie.
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen

Geen geheimhouding mogelijk

Geheimhouding is niet mogelijk als de gegevens worden gevraagd ten behoeve van een gerechtelijke kwestie. In dat geval moet uw persoonlijke levenssfeer wel zo veel mogelijk gerespecteerd worden. Voor informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Gemeentewinkel.

De gemeente is verplicht uw gegevens altijd te geven aan:

 • Politie, justitie en de Belastingdienst. Ook andere overheidsinstellingen of instellingen met een publiekrechtelijke taak kunnen hierom vragen. De gemeente is dan verplicht de gevraagde gegevens te geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven.

Contact met Gemeente Rucphen

Snel een vraag stellen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dit kan uiteraard.

Stuur een bericht