Gemeente Roosendaal

Zorg, jeugdhulp, werk en geld

Kunt u extra hulp gebruiken? We zetten graag voor u op een rij waar u terecht kunt met uw vraag. Wacht niet te lang met het vragen om hulp, voor uzelf of voor een ander. Als u iemand nodig heeft om mee te praten. Als u net even een zetje nodig heeft om er zelf uit te komen. Of als dit niet genoeg is en u meer ondersteuning nodig heeft.

HetPunt: voor al uw vragen over zorg, jeugdhulp, werk en geld, bel 14 0165
Ook als u niet precies weet bij welke organisatie u moet zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van HetPunt. Zij wijzen u graag de weg. Ook zijn hier het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Wmo-loket gevestigd.

Bel 14 0165 (algemeen nummer gemeente)
HetPunt – Laan van Brabant 50, Roosendaal
www.hetpunt.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

Jeugdhulp

Heeft u een hulpvraag? In veel gevallen kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, onderdeel van de gemeente en gevestigd in HetPunt.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien en de gezondheid van hun kind. U kunt er ook terecht met vragen over lichamelijke- en verstandelijke beperkingen en geestelijke gezondheidszorg. Van de kleinste vragen t/m de inzet van specialistische hulp: het CJG is er voor u.

Neem contact op / maak een afspraak:

 • Bel 14 0165 (CJG en Wmo-loket via algemeen nummer gemeente)
 • Adres: HetPunt, Laan van Brabant 50, Roosendaal
 • Website CJG: www.cjgroosendaal.nl
 • Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur,
  vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur (het CJG is vrijdag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar)

Bijzonderheden Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

 • Spoedeisende jeugdzorg - bel buiten kantoortijden met 088 066 69 99 voor spoedeisende crisishulp voor kinderen onder de 18 jaar. Tijdens kantoortijden belt u hiervoor met het CJG.
 • Ook op elke school vindt u een jeugdprofessional van het CJG, vraag op school hoe u met ze in contact komt. U kunt ook afspreken met een jeugdprofessional bij het straathoekwerk van Access.

Jeugdhulp van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Preventieve zorg: voorkomen van problemen

Ambulante zorg: ondersteuning thuis

Geestelijke gezondheidszorg

Dyslexiezorg

Verblijf in een jeugdinstelling

Pleegzorg

Jeugdgezondheidszorg

 

WMO

Heeft u een hulpvraag? In veel gevallen kunt u terecht bij het Wmo-loket, onderdeel van de gemeente en gevestigd in HetPunt.

Het Wmo-loket is er voor iedereen die hulp kan gebruiken door ziekte,een beperking of ouderdomsverschijnselen. De medewerkers van het Wmo-loket zoeken samen met u naar de ondersteuning die het beste bij u past. Zo kunt u langer thuis blijven wonen en prettig leven. Denk bijvoorbeeld aan thuishulp, begeleiding, speciaal taxivervoer, hulpmiddelen,woningaanpassingen en mantelzorgondersteuning.

Neem contact op / maak een afspraak:

 • Bel 14 0165 (CJG en Wmo-loket via algemeen nummer gemeente)
 • Adres: HetPunt, Laan van Brabant 50, Roosendaal
 • Website CJG: www.cjgroosendaal.nl
 • Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur,
  vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur (het CJG is vrijdag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar)

Ondersteuning van het Wmo-loket

Hulp bij het huishouden

Speciaal taxivervoer

Dagbesteding

Begeleiding

Mantelzorgondersteuning

Rolstoelen en scootmobielen

Woningaanpassingen

Langdurige verzorging in een instelling

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Deze vorm van zorg en ondersteuning  wordt niet geleverd door de gemeente. Bij het CIZ kunt u intensieve zorg en langdurige behandeling regelen in een instelling, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm voor mensen met een beperking.

Organisaties voor gratis hulp zonder verwijsbriefje

HetPunt: voor al uw vragen over zorg, jeugdhulp, werk en geld, bel 14 0165

U kunt voor hulp of als u niet precies weet bij welke organisatie u moet zijn, altijd contact opnemen met de medewerkers van HetPunt. Zij wijzen u graag de weg. Ook zijn hier het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Wmo-loket gevestigd.

 • Bel 14 0165 (algemeen nummer gemeente)
 • HetPunt - Laan van Brabant 50, Roosendaal
 • www.hetpunt.nl
 • Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

Mantelzorgsteunpunt Roosendaal

Ondersteuning voor alle mantelzorgers in Roosendaal, jong en oud.


Zorgvoorelkaar.com

Hulp nodig of zelf iemand helpen met een klusje in huis, boodschappen doen, zorg bieden of als maatje begeleiden? Op de website Zorgvoorelkaar.com is dat zo voor elkaar.


Wijzijn Roosendaal

Hulp. advies en een luisterend oor voor iedereen die zorgen heeft of ergens mee zit.

Uitgelicht: Raad en recht

Voor hulp met het invullen van formulieren, het schrijven van een bezwaarschrift, het begrijpen van een moeilijke brief of het bemiddelen bij een probleem met een instantie.


MEE West-Brabant

MEE is de expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. U kunt er terecht voor informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning.


Onafhankelijk vertrouwenspersoon jeugdhulp

Heeft u vragen over (het aanvragen van) jeugdhulp? Of wilt u klachten en problemen bespreken? Kom in contact met een onafhankelijk vertrouwenspersoon via het AKJ.


Veilig thuis

Voor advies bij- en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.


Meldpunt Zorg & Overlast

Meldpunt van de GGD voor als iemand hulp nodig heeft, maar daar zelf niet om vraagt.


Sensoor

Dag en nacht een luisterend oor, anoniem en vertrouwelijk.

Contact met Gemeente Roosendaal

Snel een vraag stellen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dit kan uiteraard.

Stuur een bericht