Gemeente Moerdijk

Bezoek adres
Pastoor van Kessellaan 15
4761 BJ Zevenbergen

Schrijf ons
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen
Fax: 0168 373 580

E-mail: info@moerdijk.nl

Klacht indienen
Telefoon: 14 0168 (Meer informatie over 14 0168)
Vanuit het buitenland belt u: (+31) 168 373 600

Telefonisch spreekuur
Maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.00 uur is er een speciaal telefonisch spreekuur voor informatie en vragen over:

  • Zorg
  • Schuldhulpverlening
  • Burgerzaken, onder andere: paspoorten, rijbewijzen en huwelijksaangiften
  • Vergunningen

Voordelen: U kunt direct spreken met de juiste medewerker van de gemeente, waardoor u meteen gerichter wordt geholpen. Is de medewerker in gesprek tijdens het spreekuur: dan wordt er een telefoonnotitie gemaakt en wordt u op dezelfde dag nog teruggebeld.

Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Het Centrum Jeugd en Gezin Moerdijk (CJG) voert deze taken uit voor de gemeente. De jeugdhulp wordt eenvoudiger en beter aansluitend op het gewone, dagelijkse gezinsleven. Dat begint thuis, waar ouders ervoor zorgen dat hun kinderen prettig, gezond en veilig opgroeien.

Waar moet ik zijn voor ondersteuning of zorg?

Het Centrum Jeugd en Gezin Moerdijk (CJG) geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. Iedereen met vragen over eten en groei, verlegenheid of agressie, drugs of drukke kinderen, seksualiteit of zwangerschap, over echtscheiding of puberteit kan bij het CJG terecht. Ook voor specialistische zorg kunt u terecht bij het CJG. Kijk voor meer informatie op www.cjgmoerdijk.nl. Hier vindt u actuele openingstijden, locaties, contactgegevens en informatie over cursussen en bijeenkomsten

SignaalPunt Zorg-Jeugd-Werk

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, ondersteuning bij zelfstandig wonen en voor hulp bij het vinden van werk. Gemeente Moerdijk heeft daarvoor de nodige voorbereidingen getroffen, afspraken gemaakt met (jeugd)zorg en/of hulpverleners en gesprekken gevoerd met inwoners om dit in goede banen te leiden. Nu willen we graag de vinger aan de pols houden of alles wel goed verloopt. Daar waar zaken niet goed lopen, of mensen tussen wal en schip vallen, is het belangrijk dat dit boven tafel komt. Als we dat weten, kunnen we zoeken naar oplossingen.

Het SignaalPunt Moerdijk is een onafhankelijk meldpunt voor inwoners en (zorg)professionals van gemeente Moerdijk. U kunt er terecht met vragen of opmerkingen over zorg, werk of jeugd. De vrijwilligers van het SignaalPunt bieden een luisterend oor en kunnen u informeren over wat u kunt doen of waar u terecht kunt.

Contact

De vrijwilligers van het SignaalPunt zijn bereikbaar via telefoonnummer 06 - 506 78 309. Spreekt u gerust een boodschap in; één van de vrijwilligers belt u zo snel mogelijk terug.

U kunt ook een e-mail sturen naar signaalpuntmoerdijk@gmail.com. U krijgt dan binnen één werkdag een reactie.

Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning moet ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kan leven. Het uitgangspunt is dat de hulp van de gemeente aanvullend is op wat u zelf kunt doen en op wat mensen in uw directe omgeving kunnen betekenen.

U heeft een hulpvraag

Heeft u een ondersteuningsvraag? Meldt u dan bij het Wmo-loket van de gemeente Moerdijk. Daar wrodt bekeken of uw probleem onder de Wmo valt. Een Wmo-consulent van de gemeente kan u helpen bij het zoeken naar gepaste ondersteuning of eventueel zorgen voor een voorziening op maat. De medewerker van het Wmo-loket bespreekt met u de melding die u doet. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat uw vraag thuishoort bij een andere organisatie.

Het gesprek

Valt uw vraag onder de Wmo, dan krijgt u een afspraak voor een huisbezoek. Het huisbezoek bestaat uit een gesprek tussen u, een Wmo-consulent en zo mogelijk mantelzorgers. Bijvoorbeeld een partner, familieleden, kennissen of buren. De consulent behandelt verschillende aspecten, zoals huishouden, wonen, dagbesteding, sociale contacten en eventueel uw gezin. Er wordt besproken wat u zelf kunt en hoe mensen in uw omgeving u kunnen helpen. Misschien kan een vrijwilliger iets voor u betekenen. Verder wordt er gekeken naar algemene voorzieningen zoals steunpunten, eetpunten, openbaar vervoer en boodschappenservice. Als dit alles niet voldoende oplossing biedt, kan een voorziening vanuit de Wmo tot de mogelijkheden behoren.

Aanvraag

Na het gesprek maakt de consulent een samenvatting van het gesprek en eventueel aanvullende informatie. U ontvangt een onderzoeksverslag waarin aangegeven wordt wat er besproken is, waaronder de problemen die u ervaart en de oplossingsmogelijkheden. Op dat moment heeft u de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Als de gemeente het onderzoeksverslag ondertekend terug ontvangt, wordt uw aanvraag daadwerkelijk in behandeling genomen.

Kosten

Voor de meeste voorzieningen of ondersteuning vanuit de Wmo moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, huishouden, (gezamenlijke) inkomen, vermogen en de werkelijke kosten van de ondersteuning  of voorziening.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte en brengt de eigen bijdrage bij u in rekening bij. U kunt zelf een inschatting maken van de hoogte van de eigen bijdrage, door op www.hetcak.nl het rekenprogramma in te vullen.

Mantelzorg

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. De overheid wil graag dat mensen voor zichzelf en elkaar zorgen. Om de zorg vol te kunnen houden, is ondersteuning voor mantelzorgers van groot belang. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te organiseren om de mantelzorger te ontlasten, door contacten met andere mantelzorgers te organiseren of door informatie aan te bieden.
De gemeente kan u in contact brengen met mantelzorgorganisaties.

Wmo-loket

Voor vragen kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Moerdijk.

Telefonisch contact is mogelijk van 8.30-12.00 uur, via het algemene nummer van de gemeente: 14 0168
Het e-mailadres is wmo-loket@moerdijk.nl

Ook kunt u naar de balie in het gemeentehuis (Pastoor van Kessellaan 15 in Zevenbergen) komen. Zonder afspraak kunt u bij het loket binnenlopen tussen
8.30-12.00 uur. Op afspraak is het Wmo-loket geopend van 8.30-17.00 uur. U kunt telefonisch een afspraak maken.

Persoonsgebonden budget

Als u chronisch ziek bent of een beperking heeft en u kunt geen gebruik maken van Zorg in Natura, dan kunt u een beroep doen op een persoonsgebonden budget (pgb). Hiermee kunt u zelf uw zorg regelen en direct inkopen bij wie u wilt. Dit hoeft geen erkende zorgverlener te zijn. Het hoeft dus niet via een organisatie voor zorg, maar dat mag wel.

Op de website van Regelhulp vindt u meer informatie over het onderwerp " Persoonsgebonden Budget".

Bij het Wmo-loket van uw gemeente kunt u terecht voor informatie, advies en cliëntondersteuning op het terrein van welzijn, zorg, wonen en financiën. Kijk voor meer informatie en voor het maken van een afspraak op moerdijk.nl/wmo-loket.

Contact met Gemeente Moerdijk

Snel een vraag stellen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dit kan uiteraard.

Stuur een bericht