Gemeente Halderberge

Informatie over de wijkteams, mantelzorg, vrijwilligerswerk, maatschappelijk werk, hulp bij het huishouden en begeleiding

Openingstijden:
Maandag 09.00 tot 15.00 uur
Maandag 17.30 tot 19.00 uur
Dinsdag 09.00 tot 15.00 uur
Woensdag 09.00 tot 15.00 uur
Donderdag 09.00 tot 15.00 uur
Donderdag 17.30 tot 19.00 uur (burgerzaken)
Vrijdag 09.00 tot 12.00 uur

Bezoekadres:
Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch

Postadres:
Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch

Begeleiding 18+

Hebt u een beperking en hulp nodig in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld bij de administratie of het invullen van de dag? Dan komt u misschien in aanmerking voor begeleiding.

Samen met u kijken we eerst wat u zelf nog kunt. Soms is dat meer dan u denkt. Vaak kunnen uw familie, vrienden en buren u helpen. Hebt u meer hulp nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor begeleiding.


Er zijn veel verschillende vormen van begeleiding. Begeleiding kan individueel of in een groep (dagbesteding) worden gegeven.

Voorbeelden van begeleiding zijn:

 • Hulp thuis bij praktische zaken: de administratie, een dag- of weekplanning maken, het omgaan met apparaten, het organiseren van uw huishouden
 • Hulp bij contacten met lotgenoten en mensen in de omgeving
 • Dagbesteding voor ouderen
 • Informatie en geheugentraining voor mensen met geheugenproblemen
 • Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Voor begeleiding betaalt u een eigen bijdrage.

Hoeveel? Dat is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. En van de kosten van de voorziening. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

 

Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Voor vragen over jeugdhulp kunt u terecht bij de gemeente.

De gemeente is er voor u om te helpen zelfstandig in de maatschappij te staan. Ook voor jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar. U kunt hiervoor terecht bij uw Wijkteam.

Spoed

 • Levensbedreigende situatie? Bel 112
 • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel "Veilig Thuis" 0800 - 2000
 • Spoedeisende zorg voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren? Bel de Crisisdienst 088 - 0666999

Informatie:

 • Informatie en tips over opvoeden: www.opvoeden.nl
 • Informatie voor kinderen en jeugdigen: www.infovoorjou.nl
 • Informatie over gezondheid voor jongeren: www.jouwggd.nl
 • De gemeente gebruikt het signaleringssysteem Zorg voor jeugd om hulpverleners beter te laten samenwerken en coördinatie van zorg in de keten van jeugdzorg te organiseren. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw wijkteam.

Wijkteam

In elk dorp vindt u een wijkteam. In elk wijkteam zit een Jeugdprofessional die u kan helpen met vragen op het gebied van opvoeden & opgroeien. U vindt ook een Regieassistent (Ria) in elk wijkteam die u kan helpen met vragen over zorg & welzijn en werk & inkomen.

Heeft u een vraag over opvoeden & opgroeien, zorg & welzijn of werk & inkomen. Meld dit dan bij de gemeente. Dit kan door het meldingsformulier wijkteam in te vullen. Wilt u direct iemand van uw wijkteam spreken? Kom dan eens langs bij een wijkspreekuur bij u in de buurt. De wijkteams hebben elke werkdag tussen 9.00 uur en 10.00 uur telefonisch spreekuur.

Spreekuren wijkteams

Hoeven: Consultatiebureau TWB, C. Huygensplein 12

 • Dinsdag: 13.00 uur - 14.30 uur
 • Donderdag: 10.30 uur - 12.00 uur

Bosschenhoofd: ’t Bossche Hart, Mgr. Hopmanshof 2

 • Woensdag 10.30 uur – 12.00 uur

Oud Gastel/Stampersgat: Medisch centrum Nieuw-Gastel, Het Hof 2a (melden bij ass. huisartsenpost)

 • Maandag 13.00 uur - 14.30 uur
 • Woensdag 13.00 uur - 14.30 uur
 • Donderdag 10.30 uur - 12.00 uur

Oudenbosch: gemeentehuis, Parklaan 15

 • Maandag 13.00 uur - 14.30 uur
 • Dinsdag 10.30 uur - 12.00 uur
 • Woensdag 13.00 uur - 14.30 uur
 • Donderdag 10.30 uur - 12.00 uur

Voor de inrichting van de locatie in Stampersgat is wat meer tijd nodig. Als u het wijkteam wilt spreken, dan kunt u een afspraak maken. Het wijkteamlid komt dan bij u thuis. U bent ook welkom op de locatie in Oud Gastel.

Bellen?

De wijkteams hebben elke werkdag tussen 9.00 uur en 10.00 uur telefonisch spreekuur. U kunt de medewerkers van het wijkteam bereiken via telefoonnummer 14 0165.

Maatschappelijk werk

Ieder mens heeft wel eens problemen. Vaak lossen mensen die zelf op, samen met partner, ouders, kinderen, familie, vrienden, kennissen, buren of instanties. Maar soms lukt dat niet. Dan kan het uitkomst bieden om met een deskundige buitenstaander te praten. Iemand die is opgeleid om te helpen bij problemen, die goed de weg kent in de samenleving en die bovendien geheimhoudingsplicht heeft: de maatschappelijk werker.

Maatschappelijk werk wordt uitgevoerd door Surplus Welzijn.

Contact met Gemeente Halderberge

Snel een vraag stellen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dit kan uiteraard.

Stuur een bericht