Gemeente Goes

De gemeente Goes heeft er vanaf 2015 meer taken bij gekregen op gebied van Werk, Inkomen en Zorg.

Wethouder Andre van der Reest

  • Sociale Zaken
  • WMO
  • Participatiewet
  • Welzijn
  • P&O
  • Gezondheidszorg

Wijk- en dorpwethouder van Kattendijke, Wilhelminadorp, Goes-Oost en Goes-Noord.

Openingstijden Stadskantoor

Maandag t/m woensdag  08.30 – 17.00 uur
Donderdag 08.30 – 20.00 uur
Vrijdag  08:30 – 12:30 uur

Let op: wij werken uitsluitend op afspraak

Contactgegevens

M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes

Email stadskantoor@goes.nl
Whatsapp 06 17 008 007 (Bellen of sms’en niet mogelijk).

Bel met de gemeente of bekijk hier de routebeschrijving

Twitter

www.twitter.com/GemeenteGoes 

Whatsapp

06 17 008 007 (sms’en of bellen is niet mogelijk naar dit nummer)

 

Contactgegevens Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes
(0113)  244 388
cjg@goes.nl
www.cjggoes-noordbeveland.nl

Contactgegevens Afdeling WIZ

GR de Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Postbus 2144
4460 MC Goes

Bezoekadres
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes

Telefoon en e-mail
Telefoonnummer: (0113) 239 100
E-mail: info@grdebevelanden.nl

Website 
www.grdebevelanden.nl/wiz  

Vrijwilligerswerk

Zonder vrijwilligers zou het grootste deel van het sociale, culturele en sportieve maatschappelijke leven onmogelijk of onbetaalbaar worden. Dit geldt ook voor Goes en de omliggende dorpen. Vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk is bij elkaar gebracht op de website van het Vrijwilligerpunt Goes van SMWO, www.vrijwilligerspuntgoes.nl.

Het vertrouwde 2-dagelijkse spreekuur is vervangen door een inlooppunt waar u van ma-t/m vrijdag welkom bent van 9.30 – 12.00 uur. U kunt bij het Inlooppunt terecht voor informatie over vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning:

  • advies voor individu (vooral ook vanuit sociale activering) en organisaties
  • themabijeenkomsten voor organisaties over vrijwilligers en vrijwilligerswerk
  • training voor startende vrijwilligers: 'hoe wordt ik vrijwilliger?'
  • vrijwillige diensten voor individuele hulpvragers (al dan niet via verwijzende organisaties) ter ondersteuning bij zelfstandig wonen en behoud eigen regie.

VNG Vrijwilligerspolis

Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen, zoals de voetbalvereniging. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld zijn: de voorleesmoeder op een basisschool, de collectant voor een ‘goede doelen stichting’ of een vrijwilliger die koffie schenkt in een bejaardentehuis.

Hoewel hun inzet van groot belang is voor de samenleving, zijn vrijwilligers lang niet altijd (voldoende) verzekerd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met Centraal Beheer Achmea twee verzekeringspakketten ontwikkeld, waarbij de risico’s die gepaard gaan met vrijwilligerswerk zo goed mogelijk zijn afgedekt.

Vrijwilligerspolis gemeente Goes

De gemeente Goes heeft bij Centraal Beheer Achmea een complete verzekering lopen, waarbij de dekkingsonderdelen van de Vrijwilligers Basispolis en de Vrijwilligers Pluspolis zijn gecombineerd , zodat de polis de ruimst mogelijke dekking biedt. Deze polis (polisnummer: 299066) geldt voor alle vrijwilligers die in- of vanuit de hele gemeente Goes vrijwilligerswerk doen. Registratie van vrijwilligers is niet nodig voor deze polis. Bij schade wordt volstaan met een korte verklaring van de vrijwilligersorganisatie, die bevestigt dat de betreffende persoon, die schade heeft geleden, inderdaad vrijwilligerswerk uitvoerde. Ook indien vrijwilligerswerk buiten de gemeente Goes plaatsvindt en er in die andere gemeente geen vrijwilligerspolis bestaat, geeft de polis van de gemeente Goes dekking. Vrijwilligers zijn dus altijd verzekerd.

Voor meer informatie kunt u de Informatiebrochure VNG Vrijwilligerspolis downloaden. In deze brochure staat naast de uitleg over de polis, ook het verzekeringsoverzicht en de meest gestelde vragen.

Vragen?

Bel Marc Mutsaars en/of Henk van Aggelen, beleidsmedewerkers risicobeheer en verzekeringen via 249 973.

Wmo en zorg

In 2014 regelde de rijksoverheid de langdurige zorg vooral via de AWBZ. Bijvoorbeeld behandeling of begeleiding voor mensen met autisme of persoonlijke verzorging en verpleging voor mensen met een lichamelijke beperking. De rijksoverheid richt zich vanaf 2015 alleen nog op mensen die in een (zorg-)instelling wonen of thuis intensieve verzorging en verpleging krijgen.

De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die thuis wonen, zodat zij zelfstandig kunnen leven en kunnen meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Ook het beschermd wonen voor mensen in de GGZ is vanaf 1 januari 2015 een taak voor de gemeente.

De gemeente werkt nu aan vernieuwingen van individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. De ondersteuning kan voor iedere persoon anders zijn en is ook afhankelijk van wat u zelf of samen met uw omgeving kunt doen. De gemeente regelde tot nu toe al hulp bij het huishouden, rolstoelen, woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen. Dat blijft zo.

De feiten op een rijtje

Waar kan ik terecht in 2015?

Vragen Huishoudelijke Hulp

Veelgestelde vragen PGB

Veelgestelde vragen Wmo en Zorg

Werk en inkomen

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen. De gemeente is nu verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk om deze mensen ondersteuning te bieden gericht op het vinden van een baan en waar nodig, inkomensondersteuning. De uitdaging is om zo veel mogelijk mensen uit deze doelgroepen te helpen bij het vinden van betaald werk. Als dat niet mogelijk is, vraagt de gemeente een tegenprestatie in de vorm van het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten.

Samenwerking met werkgevers
De samenwerking met werkgevers is cruciaal, want zij hebben de opdracht om meer mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. De gemeente en de werkgevers zullen elkaar de komende jaren dus hard nodig hebben. Op dit moment zijn we druk bezig om contacten te leggen en ervoor te zorgen dat we samen zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan kunnen helpen.

GR de Bevelanden: afdeling Werk, Inkomen en Zorg
De gemeenten op de Bevelanden hebben de krachten gebundeld en zijn vanaf 2015 gezamenlijk verantwoordelijkom  zoveel mogelijk mensen aan betaald werk te helpen. Dit doen zij onder de vlag van GR de Bevelanden (gemeenschappelijke regeling de Bevelanden) op de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ). Deze gezamenlijke regeling is een samenwerking tussen de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. De afdeling heeft als werk- en bezoeklocatie het Stadskantoor in Goes.

De feiten op een rijtje

Veranderingen in de bijstand

Waar kan ik terecht in 2015?

Veelgestelde vragen Werk en Inkomen

 

Jeugd

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp in de gemeente. De gemeente Goes is dan net als alle andere Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning, hulp en zorg aan jongeren tot 18 jaar en aan hun ouders. Bijvoorbeeld bij opgroei- en opvoedproblemen, bij psychische problemen en bij stoornissen. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. En voor advisering en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

De feiten op een rij

Waar kan ik terecht in 2015?

Veelgestelde vragen Jeugd Algemeen

Veelgestelde vragen Mijn Jeugdzorg

Veelgestelde vragen Jeugd en Privacy

 

 

Contact met Gemeente Goes

Snel een vraag stellen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dit kan uiteraard.

Stuur een bericht