Gemeente Bergen op Zoom

Vanaf 2015 is de Gemeente Bergen op Zoom verantwoordelijk voor de hulp en zorg aan:

– Kinderen,jongeren en hun ouders: Jeugdhulp, jeugdbescherming en de jeugdreclassering
– Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten: Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, ondersteuning en dagbesteding
– Mensen met of zonder beperking die moeilijk een baan vinden: Hulp bij het vinden van een baan

Waarom?

  • Duidelijker
    Voor hulp en zorg hebt u vaak met meerdere organisaties contact. Voortaan kunt u op één plek terecht: bij de gemeente.
  • Betaalbaar
    De gemeente staat dichtbij haar inwoners en kan u daardoor beter helpen.
  • Beter
    U krijgt de hulp die u nodig hebt. Maar wel nadat we goed gekeken hebben naar wat u samen met uw omgeving zelf kunt doen.

Voor hulp en zorg hebt u vaak met meerdere organisaties contact. Voortaan kunt u op één plek terecht: bij de gemeente. U krijgt de hulp die u nodig hebt. Maar wel nadat we goed gekeken hebben naar wat u samen met uw omgeving zelf kunt doen.

Zo werkt de hulp

U kijkt eerst op www.onsbrabantsewal.nl voor meer informatie. Indien u daar de juiste informatie niet vindt, kunt u een mailtje sturen naar of bellen met CJG, Vraagwijzer of ISD. U zoekt dan samen met een medewerker naar mogelijke oplossingen. Kunt u het zelf oplossen? Of kan iemand uit uw omgeving u helpen? Wanneer professionele ondersteuning nodig blijkt, dan krijgt u die van uw contactpersoon of u krijgt een directe verwijzing naar bijvoorbeeld een hulpverlener of zorgaanbieder.

Algemeen

Stadskantoor
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Tel: 14 0164
E-mail: stadskantoor@bergenopzoom.nl

Website: www.bergenopzoom.nl > inwoner > Brabantse Wal: Zorg, Jeugd & Werk

Jeugd

CJG - locatie Brede School Het Palet
Frans Halsstraat 25
4625 BR Bergen op Zoom
Tel: 0800 0200404

CJG locatie Ontmoetingscentrum De Wittenhorst
Lindenlaantje 1a
4661 JK Halsteren
Tel: 0800 0200404

Website: www.cjgbergenopzoom.nl

Zorg

Vraagwijzer Bergen op Zoom
Louis Porquinlaan 1
4611 AM Bergen op Zoom
Tel: 0164 299491
info@vraagwijzerboz.nl

Website: www.regelhulp.nl en www.vraagwijzerboz.nl 

Werk

ISD Brabantse Wal
Stadskantoor Bergen op Zoom
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Tel: 14 0164
E-mail: stadskantoor@bergenopzoom.nl

Website: www.isdbrabantsewal.rechtopbijstand.nl

Contact met Gemeente Bergen op Zoom

Snel een vraag stellen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dit kan uiteraard.

Stuur een bericht