Educura

Educura biedt specialistische begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met allerlei soorten ontwikkelingsproblematiek; te denken aan een autismespectrumstoornis, gedragsproblemen of ADHD.

Missie:
Educura heeft het pedagogisch handelen en denken uitgewerkt in de volgende visie en missie.
Educura biedt een passende plek voor ieder kind.
Educura zorgt voor boeiend ontwikkelen.
Educura verzorgt maximaal uitdagende educatie.
Educura is een lerende organisatie.

Visie:
-OPTIMALE ONTWIKKELKANSEN VOOR IEDER KIND-

Educura heeft als zorginstelling de taak de basisbehoeften van het kind:
competentie (ik kan wat), relatie (ik hoor erbij) en autonomie (ik ben iemand), te herstellen en te onderhouden. Hierbij stellen wij ons ten doel deze kinderen zo te begeleiden dat ze hun mogelijkheden maximaal benutten.

Begeleiding

Begeleiding individueel

Deze vorm van begeleiden is gericht op het aanleren van vaardigheden om (sociale) zelfredzaamheid te bevorderen. Te denken valt aan vaardigheidstraining zoals het aanleren van een dagstructuur of gedragstraining, zoals het leren herkennen en benoemen van gevoelens. De leerdoelen worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelplan.

Begeleiding groep

Begeleiding in de groep richt zich op het aanleren en inoefenen van sociale vaardigheden, zoals emoties bij anderen leren kennen, voor jezelf opkomen of grenzen leren stellen. Dit alles gebeurt tijdens leuke en leerzame activiteiten binnen- of buitenshuis.

Dagbesteding

Op onze locatie, in het buitengebied van Steenbergen, biedt Educura professionele ondersteuning en begeleiding in en rondom de natuur. Het dagbestedingsprogramma is speciaal bedoeld voor kinderen en jongvolwassenen met allerlei soorten ontwikkelingsproblematiek en verminderde zelfredzaamheid. Het programma biedt een passend alternatief voor arbeid, educatie of vrijetijdsbesteding.

Behandeling / Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek kan worden gebruikt om een duidelijk beeld te scheppen van hoe een kind in elkaar zit en tegen welke problemen het aanloopt. De ontwikkeling van een kind kan om verschillende redenen stagneren. Met behulp van diagnostisch onderzoek wordt eens goed gekeken naar wat die redenen zouden kunnen zijn. Als het op school niet lekker loopt, kan dat zijn omdat het intelligentieniveau van het kind niet aansluit bij zijn of haar schoolniveau. Het kan ook zijn dat er sprake is van ADHD, ASS, angsten, somberheid, woedeaanvallen etc.

Behandeling

Bij Educura worden verschillende individuele behandelingen gegeven. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn, kunnen er ook behandelingen in groepsverband plaatsvinden.

-     (Faal)angst

-     Omgaan met boosheid

-     Omgaan met autisme of aanverwante stoornissen

-     Sociale vaardigheden

Individuele behandelingen worden via de eerste lijn gegeven. In eerste instantie wordt er altijd gekeken naar een kortdurende behandeling om klachten te verminderen of op te heffen. De behandelingen worden zoveel mogelijk toegespitst op de specifieke behoeften van het kind. Onderwerpen kunnen zijn:

Maar er kunnen ook andere dingen zijn waar uw kind moeite mee heeft. Samen zullen we kijken waarmee uw kind het beste geholpen wordt.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van diagnostiek en behandeling of heeft u vragen over de vergoedingen? Neem dan gerust contact op. De gegevens daarvoor staan onder het kopje ‘contact’.

Activiteitenkalender 2016

Logeerweekenden:

11-12-13 maart

18-19-20 maart

25-26-27 maart

8-9-10 april

15-16-17 april

22-23-24 april

6-7-8 mei

13-14-15 mei

20-21-22 mei

3-4-5 juni

10-11-12 juni

17-18-19 juni

1-2-3 juli

8-9-10 juli

15-16-17 juli

29-30-31 juli

5-6-7 augustus

12-13-14 augustus

2-3-4 september

9-10-11 september

23-24-25 september

30 sept-1-2 oktober

7-8-9 oktober

21-22-23 oktober

28-29-30 oktober

4-5-6 november

18-19-20 november

25-26-27 november

2-3-4 december

16-17-18 december

Vakantieweek 2016

19 t/m 28 augustus

Contact

Monique Uytdewilligen

Directeur Administratie en Planning

06- 25329094

m.uytdewilligen@educura.nl

of

Dyenne van der Ree

Directeur Zorg

06- 27070994

d.vanderree@educura.nl

Adres

Educura BV

Vizier 12

4661 MC Halsteren

0164-857448

Contact met Educura

Snel een vraag stellen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dit kan uiteraard.

Stuur een bericht