Lage bloeddruk

Lage bloeddruk feiten

Lage bloeddruk, ook wel hypotensie genoemd, is bloeddruk die zo laag is dat de bloedtoevoer naar de organen van het lichaam ontoereikend is. Lage druk alleen, zonder symptomen of tekenen is meestal is niet ongezond.

De symptomen van lage bloeddruk zijn duizeligheid en flauwvallen. Deze symptomen komen het meest voor als u van een liggende of zittende houding naar de staande positie gaat (orthostatische hypotensie).

Een te lage bloeddruk, die dus onvoldoende doorstroming van het bloed veroorzaakt aan organen van het lichaam kan leiden tot beroertes, hartaanvallen, en nierfalen. De meest ernstige vorm hiervan is shock. Veel voorkomende oorzaken van lage bloeddruk zijn een verminderd volume van het bloed, hart-en vaatziekten en medicijnen. De oorzaak van een te lage bloeddruk kan worden bepaald via bloedonderzoek, radiologisch onderzoek, testen en het zoeken naar evt. cardiale aritmieën .

 

Lage bloeddruk kan optreden bij:

 • Langdurige bedrust
 • Zwangerschap 
  Tijdens de eerste 24 weken van de zwangerschap, komt het vaak voor dat de bloeddruk lager is dan normaal.
 • Vermindering van het bloedvolume 
  Door afname van het bloedvolume kan de bloeddruk dalen. Een ernstig trauma met bloedverlies of een ernstige interne bloeding vermindert het bloedvolume, waardoor er een daling is van de bloeddruk.
 • Bepaalde medicijnen
  Een aantal geneesmiddelen kan leiden tot lage bloeddruk. Geneesmiddelen bij de behandeling van hypertensie en hart medicatie zoals bètablokkers, geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson, tricyclische antidepressiva, erectiestoornissen, drugs, vooral in combinatie met nitroglycerine, drugs en alcohol. Andere recept en over-the-counter drugs kan leiden tot lage bloeddruk indien ze genomen worden in combinatie met HBP medicijnen.
 • Hartproblemen
  Hartaandoeningen die kunnen leiden tot een lage bloeddruk zijn een abnormaal lage hartslag (bradycardie), problemen met hartkleppen, hartaanval en hartfalen. Het hart is dan niet in staat om voldoende bloed te laten circuleren om het lichaam  te voorzien.
 • Endocriene problemen
  Dergelijke problemen zijn complicaties met hormoon-producerende klieren in endocriene systemen van het lichaam, met name een onvoldoende actieve schildklier (hypothyreoïdie), bijschildklier en vaatziekten, bijnierinsufficiëntie (ziekte van Addison), lage bloedsuikerspiegel en in sommige gevallen diabetes.
 • Ernstige infectie (septische shock)
  Septische shock kan optreden wanneer bacteriën verlaten de oorspronkelijke plaats van een infectie (meestal in de longen, buik of urinewegen) en in de bloedbaan. De bacteriën produceren dan toxinen die de bloedvaten aantasten, waardoor een diepgaande en levensbedreigende daling van de bloeddruk.
 • Allergische reactie (anafylaxie)
  Anafylactische shock is een soms fatale allergische reactie die kan optreden bij mensen die zeer gevoelig zijn voor medicijnen zoals penicilline,  bepaalde voedingsmiddelen, zoals pinda’s, of voor bijen-of wespensteken. Dit soort shock wordt gekenmerkt door ademhalingsproblemen, netelroos, jeuk, een gezwollen keel en een plotselinge, dramatische daling van de bloeddruk.
 • Voedingstekorten
  Een gebrek aan essentiële vitaminen B-12 en foliumzuur kan leiden tot bloedarmoede, wat op zijn beurt kan leiden tot lage bloeddruk.