Klachtenregeling

Welzijn Nederland is aangesloten bij:

Klachtenportaal Zorg

Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde jeugdhulp, de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Deze klachtenregeling heeft geen betrekking op gesloten jeugdhulp.

Klachtenportaal Zorg voorziet in een zorgvuldige klachtenbehandeling door het creëren van de mogelijkheid tot herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid van klager en aanbieder en waar nodig op basis van hoor en wederhoor het laten onderzoeken en beoordelen van klachten. Tevens levert Klachtenportaal Zorg een bijdrage aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg door het systematisch verzamelen van klachten en het signaleren van mogelijke tekortkomingen in zorg. Het uitgangspunt van Klachtenportaal Zorg is een vlotte afhandeling van de klacht volgens een vaste procedure, zoals vastgelegd in deze klachtenregeling. De klachtenbehandeling, zoals neergelegd in deze klachtenregeling, is voor de klager kosteloos.

  • Ben je cliënt bij Welzijn Nederland en heb je een klacht? Maak dit dan eerst bespreekbaar met je begeleider. Mocht dit niet lukken of komen jullie er samen niet uit, dan kun je je klacht officieel indienen bij Welzijn Nederland. Ben je geen cliënt, maar heb je wel een specifieke klacht, kun je deze ook indienen via deze pagina. Om een klacht in te dienen, kun je gebruik maken van onderstaand formulier. Er wordt binnen vijf werkdagen contact met je opgenomen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.