Brussen

Informatiesites speciaal voor brussen

www.bijzonderebroerofzus.nl – lotgenotencontact voor brusjes, met informatie voor ouders en professionals (zie voor meer informatie hoofdstuk 4, onder ‘Lotgenotencontact – online’).

www.brussenboek.nl – website van het Broers- en zussenboek met achtergrondinformatie, video’s, optredens en flyers. Op ‘Brussenboek’ op Facebook geeft de schrijver actuele informatie.

www.broersenzussen.be – verzamel- en uitwisselingssite voor kennis, voor en door hulpverleners van brussen, vol methodieken. Goede informatiesite voor volwassen brussen.

www.familievan.nl – familievan.nl biedt ondersteuning in de vorm van informatie, e-mailcoaching en chatbijeenkomsten voor familie van mensen met psychische problemen.

www.brussen.be – site met onder andere een documentatiecentrum en diverse (kinder)boeklijsten over het thema brus-zijn.

www.opkoersonline.nl – website bij het ondersteuningsprogramma voor brussen van chronisch of ernstig zieke kinderen van het AMC/Emma Kinderziekenhuis.

www.sibs.org.uk – Engelse website met uitgebreide informatie voor brussen, ouders, opa’s en oma’s en professionals rondom zorgintensieve kinderen (www.youngsibs.org.uk), en (jong)volwassenen. Ook worden brussen getraind om zelf brussencursussen te organiseren.

www.supersibs.org – Engelse website gericht op brussen van kinderen met kanker: met informatie voor naasten en professionals. Met SuperSibs-kampen en -ambassadeurs.

www.rethink.org/carers-family-friends/brothers-and-sisters-siblings-network – website met informatie (zoals video’s) voor brussen van kinderen met psychische problemen.

www.siblingleadership.org – Amerikaanse netwerk om brussen te ondersteunen in hun leven en in de zorg voor hun broer of zus met een handicap.

Blogs

www.brusjesblog.nl – Lisa heeft een broertje, en een grote zus met een meervoudige handicap en het Mowat Wilson syndroom. Op haar blog staan verhalen van verschillende brussen. Lisa schrijft ook in de glossy Lotje&co.

www.brussenkreetjes.nl – Jel is 34 jaar en schrijft blogs over haar twee jaar jongere broertje met Down. Andere brussen komen aan het woord door gastblogs.

www.geertjevanoort.wordpress.com – Geertje is de zus van Mike, die het Prader-Willi syndroom heeft. De blog gaat over haar broertje en ontwikkelingen rondom Prader-Willi.

www.bijzonderebroerofzus.nl/forum/rubriek/?id=18#td_submenu – brusjesblog, die wisselt van schrijver. De 23-jarige Francis schrijft bijvoorbeeld over haar jongste zusje met een handicap, en onderwerpen als de ‘toekomst’ en ‘opkomen voor jezelf!’

Bron: Kennisnetjeugd