Informatief

Informatiesites over ziektes, beperkingen en stoornissen

www.autisme.nl – Website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten, in alle levensfasen en op alle levensterreinen.
www.balansdigitaal.nl – Website van Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, Asperger en PDD-NOS.
www.adfstichting.nl – Website van ADF Stichting, de landelijke patiëntenvereniging voor volwassenen en kinderen met angst en dwangklachten.
www.vgn.nl – Website van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
www.nsgk.nl – Website van Nationale Stichting voor het Gehandicapte Kind.
www.downsyndroom.nl – Website van stichting Down Syndroom, de stichting biedt informatie, organiseert activiteiten en verzorgt publicaties rondom Down.
www.bosk.nl – Website van de organisatie van en voor mensen met een lichamelijke handicap.
www.vsn.nl – Website van de Vereniging Spierziekten Nederland.
www.iederin.nl – Website van Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.
www.mee.nl – MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk. Op de website kunnen brussen doorklikken naar de MEE-locatie en het aanbod in de eigen regio.
www.mezzo.nl – Website van de landelijke vereniging voor mantelzorgers, met een speciale pagina voor jonge mantelzorgers. www.expertisecentrummantelzorg.nl – Website van het landelijke kenniscentrum voor mantelzorgondersteuning
www.verstandelijkbeperkt.nl – Website van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking met links naar andere relevante websites.
www.integralevroeghulp.nl – Website van het samenwerkingsverband van verschillende organisaties die steun en gezinscoaching kunnen bieden als er zorgen zijn rond de ontwikkeling van het kind.
www.zorgvoorhetziekekind.nl – Website van het Emma kinderziekenhuis met een overzicht van producten en onderzoeken, onder andere rondom brussen van chronisch en ernstig zieke kinderen.
www.opvoeden.nl – Website van Stichting Opvoeden met informatie over gezondheid, opvoeden en opgroeien.
www.ziezon.nl – Website van het landelijke netwerk Ziek zijn & Onderwijs, met informatie voor (en over) chronisch zieke kinderen, hun broers en zussen, ouders, en onderwijsprofessionals. Werkt geregeld samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (www.umcg.nl).
www.loes.nl – Loes.nl is een platform voor ouders met een overzicht van lokale jeugdhulp en opvoedinformatie. Loes en Stichting Opvoeden.nl werken samen aan het vergroten van het bereik van het lokale aanbod.