Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding kan worden gegeven bij psychische klachten of problemen. Klachten of problemen die expressies zijn van ervaringen uit onze vroege kindertijd en die ons volwassen leven ernstig kunnen verstoren.

Bijvoorbeeld, je kunt je leeg voelen, steeds vastlopen in relaties, snel boos worden of je dikwijls verdrietig voelen van binnen. Moeilijk contact maken. Je moeilijk kunnen uiten of grote behoefte hebben aan aandacht en bewondering. Je onzeker of angstig voelen of klein en onbelangrijk. Werken aan problemen in het hier en nu, thuis of op het werk, betekent ook altijd kijken naar de realiteit zoals die voor jou als kind eens was.

Psychologische begeleiding zal in de regel worden gedaan door een psycholoog of een (psycho)therapeut. Na een uitgebreide intake wordt samen met de cliënt een hulpvraag geformuleerd en gekeken welke therapievorm het meest aansluit bij de problematiek en behoefte van cliënt.

Doel

Het doel van de begeleiding is het blootleggen van weggedrukte of verdrongen pijnlijke ervaringen. Niet door ‘praten’, maar door middel van communicatie (gevoelens en gedachten toelaten en onder woorden brengen) tussen jou en mij leer je woede, pijn en verdriet te uiten en te verwerken. Dromen zijn hierbij een belangrijk middel omdat ze informatie geven over wat je echt voelt en wilt. Zo maak je het onderscheid tussen de realiteit van jou als kind en de realiteit van jou als volwassene. Op deze manier raak je niet verstrikt in allerlei gevoelens. Door een voortdurende wisselwerking tussen heden en verleden krijg je inzicht in je eigen geschiedenis en leer je de persoon kennen die je werkelijk bent. Door eraan te werken kun je je eigen behoeften leren kennen en die ook bevredigen. Hierdoor kan je leven zinvol en rijk worden.

Psychische ondersteuning

Voor mensen met psychische problemen of aanverwante stoornissen is activerende begeleiding een goede manier om ze (weer) meer bij de maatschappij te betrekken. Deze zorg wordt ook geboden aan mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie). Zij leren heel gericht om beter om te kunnen gaan met hun beperking, waardoor veel cliënten hun leven als een stuk prettiger ervaren.
Om volwassen cliënten met een gediagnosticeerd psychiatrisch ziektebeeld kwalitatief goede hulp te geven werkt Actie Zorg nauw samen met partners in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Doel van de begeleiding

De doelstelling van de begeleiding is sterk afhankelijk van de hulpvraag en de indicatiestelling. De medewerkers van Actie Zorg spelen zoveel mogelijk in op uw behoefte(n). De begeleiding is gericht op herstel of het stabiliseren van de problematiek en het omgaan hiermee. Deze begeleiding vindt plaats d.m.v. inzichtgevende gesprekken, het oefenen van sociale vaardigheden, het geven van advies, voorlichting en instructie. Denk hierbij aan:

  • stimuleren van gewenst gedrag
  • oefenen dagelijkse vaardigheden
  • structureren van de dag
  • het vergezellen van de cliënt met als doel: integratie in de samenleving
  • vrijetijdsbesteding
  • onderhouden van een sociaal netwerk