Dagbehandeling

Een dagbehandeling is een operatie of een behandeling waarvoor je niet in het ziekenhuis hoeft te blijven slapen.

Dagbehandeling houdt in dat u een aantal behandelactiviteiten volgt op één of meer dagdelen per week. Buiten deze activiteiten om wordt u geacht zelf een daginvulling te hebben.

Afhankelijk van uw behandelvraag en behandeldoelen wordt in overleg met u bepaald welke behandelfrequentie het beste is. Deze kan variëren van één tot maximaal vijf dagen per week.

Dagbehandeling is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke of geestelijke aandoening één of meer dagen per week (intensieve) behandeling en ondersteunende zorg nodig hebben. Dit kan voor korte of langere periode nodig zijn.

Er zijn verschillende soorten dagbehandelingen. Dagbehandelingen in de geestelijke gezondheidszorg, dagbehandelingen in de jeugdzorg of dagbehandelingen in een ziekenhuis.

Bijvoorbeeld voor mensen met somatische aandoeningen, voor mensen met dementie en voor mensen met psychische problemen. Je kunt hierbij denken aan dagbehandelingen depressie.

Persoonlijk begeleider en vaste behandelaar
Tijdens uw behandeling krijgt u naast uw vaste behandelaar een persoonlijk begeleider toegewezen. Uw vaste behandelaar is verantwoordelijk over het hele behandelproces, terwijl de persoonlijk begeleider de onderdelen van uw behandeling waar nodig coördineert. Uw persoonlijk begeleider kan u ook in praktische zin ondersteunen bij het vormgeven van uw behandeling.

Kinderen
Bij sommige gezinnen helpt ambulante hulp of hulp in het gezin niet genoeg. Soms omdat het gedrag van het kind zo moeilijk is (bijvoorbeeld door een gedragsstoornis), dat het de ouders niet lukt hun kind zelf op te voeden. Of omdat de ouders last hebben van andere problemen (onder andere schulden, relatieproblemen) waar ze hun handen vol aan hebben.

Opvoeding en verzorging gedeeltelijk uit handen genomen
Bij dagbehandeling wordt de opvoeding en verzorging gedeeltelijk uit handen genomen. Het kind bezoekt meerdere dagen per week – gedurende enkele uren per dag – het centrum voor dagbehandeling. Het is een plek voor kinderen met bepaalde problemen. Zij doen hier allerlei activiteiten, die worden begeleid door mensen die hiervoor speciaal zijn opgeleid. ’s Avonds gaat het kind weer naar huis. Ouders krijgen daarnaast ook begeleiding in de opvoeding.

Het voordeel van dagbehandeling is dat de ouders zelf een deel de opvoeding of verzorging doen. Het kind blijft dagelijks contact houden met de ouders en het gezin wordt overdag ontlast zodat de ouders ’s avonds voldoende energie hebben om op een positieve manier aandacht aan het kind te kunnen geven. Dagbehandeling vereist een goede samenwerking met de thuissituatie. Door de behandeling zal het gedrag van het kind veranderen, maar omdat kind en gezin elke dag met elkaar contact hebben, zal het gezin zich geleidelijk kunnen aanpassen aan de veranderingen.