Informatie

Welzijn Nederland geeft geen medisch advies

Belangrijk bij het lezen van welzijn.nl-artikelen over gezondheid en medische onderwerpen:

  • De informatie kan onjuist of onvolledig zijn.
Welzijn.nl bestaat uit artikelen van tekstschrijvers van wie niet (altijd) bekend is of zij over gekwalificeerde medische kennis beschikken. Er kunnen onder medisch deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen. Beschouw de artikelen op welzijn.nl (of die van internet in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte.
  • De artikelen op welzijn.nl zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts
Diepgaande medische kennis kan vanaf een bepaald niveau niet op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van – of verbandhoudend met – uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot uw behandelend arts, of in relatie tot diergeneeskunde tot een dierenarts.
  • Experimenteer niet met geneesmiddelen.
Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen zijn door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een apotheek of arts. Dit geldt ook voor alternatieve medicatie en medicatie voor dieren.
  • Zelf bijdragen:
Binnen het boven geschetste kader kunnen de artikelen hopelijk bijdragen aan een beter algemeen begrip van gezondheid, ziekten en medische behandelingen. U wordt dan ook aangemoedigd om bij te dragen aan welzijn.nl door artikelen te schrijven en fouten te corrigeren. Wel wordt van u gevraagd daarbij, terughoudend te zijn. Als u iets niet absoluut zeker weet: schrijf het dan niet op!  En als u iets heel beweert, zorg dan zo veel mogelijk voor een goede bronvermelding.

Inhoud op welzijn.nl dient niet als medisch advies, als basis voor medisch advies, of op een andere manier als onderdeel van het praktiseren van de geneeskunde te worden gezien.