Darm infectie

Een darm infectie is de verzamelnaam voor alle infecties met een micro-organisme in de darm of het maag-darmkanaal. Onder micro-organismen verstaan we bacteriën, virussen, parasieten, schimmels en wormen.

Verschillende soorten darm infecties kunnen verschillende soorten darm ontstekingen veroorzaken. Voedselbestanddelen kunnen ook een infectie veroorzaken zonder dat er besmetting heeft plaatsgevonden. Vaak is er sprake van maagpijn, diarree en braken. Een darminfectie duurt meestal niet langer dan 10 dagen. Er zijn ook nog andere namen voor de verschillende vorm van een darminfectie, zoals buikloop en buikgriep.

Blindedarm
Een darm infectie wordt pas echt vervelend wanneer het een ontsteking veroorzaakt. Een veel voorkomende ontsteking is de blindedarmontsteking, ook wel appendicitis genoemd. Een blindedarmontsteking is meestal een bacteriële ontsteking van het wormvormig aanhangsel van de blinde darm, ook wel appendix genoemd. Opvallend is dat de eigenlijke blinde darm bijna nooit bij de ontsteking is betrokken.

Appendix
Een blindedarmontsteking is doorgaans eenvoudig vast te stellen, maar daarnaast ook vaak zeer lastig. Wanneer men twijfelt, gaat men over tot het verwijderen van de appendix. Het is namelijk veel gevaarlijker om een ontstoken appendix niet te opereren, wat een levensgevaarlijke buikvliesontsteking en abcesvorming als gevolg kan hebben. Het is natuurlijk veel veiliger om een achteraf gezonde appendix uit het lichaam te halen. Ongeveer de helft van alle verwijderde appendices blijkt achteraf niet ontstoken te zijn. Een blindedarmontsteking komt overigens vooral bij jonge mensen voor, maar het kan op iedere leeftijd optreden.

Symptomen
Het symptoom van de blinde darm ontsteking is vooral pijn in de rechter onderbuik streek. In klassieke gevallen worden deze pijn voorafgegaan aan pijn rond de navel. Over het algemeen is de patiënt misselijk, geeft hij soms over en heeft het maar zelden een normale eetlust. Deze pijn is meestal gepaard met koorts, maar dat hoeft niet. Diarree is ook een verschijnsel. Na een verloop van tijd ontstaan er peritoneale prikkelingsverschijnselen.

Zachtjes op de rechter onderbuik drukken doet pijn, en bij het loslaten van de rechter onderbuik voelt de patiënt weer pijn. Dat wordt loslaatpijn genoemd. Meestal zijn er in het bloed ook tekenen van een ontsteking te vinden in de vorm van een verhoogde bezinking. Ook zijn er vaak meer witte bloedcellen dan normaal. Wanneer dit niet aanwezig is betekend dit niet automatisch dat de diagnose niet gesteld kan worden. Met behulp van echoscopie kan in geval van twijfel aan de diagnose alsnog uitsluitsel worden gegeven aan de patiënt.