Klachten hoge bloeddruk

Bij mensen die een hoge bloeddruk hebben kunnen verschillende klachten ontstaan. De meeste klachten zijn slechts erg vervelend, maar sommige klachten kunnen de dood als gevolg hebben. Hypertensie, zoals een hoge bloeddruk ook wel wordt genoemd, is niet zonder gevaren. Er zijn een aantal verschillende aandoeningen die dodelijk kunnen zijn. Wanneer men in een vroeg stadium ontdekt dat men een hoge bloeddruk heeft, kunnen hiervoor geschikte medicijnen worden gebruikt. Zo wordt een ernstige klacht of zelfs de dood voorkomen.

Herkennen
Een te hoge bloeddruk heeft eigenlijk geen symptomen. Het is een aandoening die niet aan iemand is te zien. Mensen met een te hoge bloeddruk merken zelf ook niets van hun aandoening. Een beginnende hypertensie is meestal te herkennen aan hoofdpijn in het achterhoofd, vooral ’s ochtends bij het opstaan. Duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd komen ook voor als symptomen bij beginnende hypertensie.

Gespannen
Sommige mensen denken te menen dat wanneer iemand gespannen is, dat dit een gevolg is van een te hoge bloeddruk. Dat is niet waar. Mensen kunnen mogelijk een te hoge bloeddruk krijgen wanneer ze erg gespannen zijn.

Klachten
Er zijn enkele serieuze klachten voor mensen die een te hoge bloeddruk hebben. Zo is hartfalen door een te hoge bloeddruk een veelgehoorde doodsoorzaak. Omdat het hart van iemand met een hogere bloeddruk meer moet werken om het bloed rond het lichaam te pompen, wordt de spierwand van de linker hartkamer op den duur minder flexibel en dikker. Wanneer dit lang aanhoud kan dat leiden tot een diastolisch hartfalen. Ook hart- en vaatziekten zijn meestal gevolgen van een hypertensie.

Hersenen
Een hypertensie leidt tot een verhoogde wandspanning. Een verhoogde wandspanning verhoogt op zijn beurt weer de kans op een herseninfarct.

Nieren
Eiwitten worden door het bloed de urine in geduwd, als gevolg van een te hoge bloeddruk. Wanneer dat gebeurd duidt dat op een beschadiging van de nier. Nierweefsel kan zich dan verharden waardoor het functioneren van de nier verder achteruit gaat. Wanneer dit proces langer aanhoud, kan dit leiden tot een chronisch nierfalen. Een kleine 10 procent van de sterfte als gevolg van een te hoge bloeddruk is het gevolg van nierfalen.

Medicijnen
Gelukkig zijn er genoeg medicijnen die de klachten van hypertensie aanzienlijk verminderen. Bij behandeling wordt het risico op een beroerte vele malen kleiner en de kans op een hartinfarct verminderd aanzienlijk, maar de waarden van gezonde mensen worden nooit meer bereikt.