Leren van verhalen over jeugdhulp voor de jeugd West Brabant West

Gedeelde ervaringen op 14 januari 2016 tussen ouders, jongeren, jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers, bestuurders en wethouders. Gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Op 14 januari zijn we bijeengekomen met 124 ouders, jongeren, jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers, bestuurders

Logeeropvang Ardennen met Welzijn Nederland vanaf mei 2016

Welzijn Nederland organiseert logeeropvang en midweken in kleine groepjes klanten (maximaal 5 klanten per groep) met één deskundige begeleider. Het gestructureerde weekendprogramma wordt gekenmerkt door ontspanning in een ongedwongen sfeer. Contacten en vriendschappen worden gemakkelijker aangegaan en eigen mogelijkheden en

Crisisopvang jeugdzorg vol

De crisisopvang voor kinderen psychische problemen en gedragsproblemen zit vol. De wachttijden voor geschikte hulp zijn lang, waardoor escalatie volgt en crisisplaatsing noodzakelijk is. De kans op ongelukken is steeds groter als er niet snel geld bijkomt. Nu worden kinderen vaak