Bloeddrukval

Een situatie waarin de bloeddruk van iemand van het ene op het andere moment dealt wordt een bloeddrukval genoemd. Door de bloeddrukval kan de persoon zich even zwak in de benen voelen.Het is ook mogelijk dat men als gevolg van een bloeddrukval flauwvalt. Door een bloeddrukvalk krijgen de hersenen immers een kort moment minder zuurstofrijkbloed aangevoerd waardoor bepaalde lichaamsfuncties even wegvallen.

Oorzaak
Een bloeddrukval kan bijvoorbeeld optreden na het toedienen van bepaalde verdovende middelen. Ook verdovende medicatie die gebruikt wordt om patiënten een plaatselijke verdoving te geven kan een bloeddrukval veroorzaken. Wanneer iemand lang heeft gehurkt of heeft gelegen en dan snel opstaat, kan er een bloeddrukval ontstaan. Bij het rechten zal er een relatief grote hoeveelheid bloed naar de benen stromen waardoor de bloeddruk plotseling kan dalen. Dit kan voor evenwichtsstoornissen en duizeligheid zorgen.

Leeftijd
In het bijzonder mensen op leeftijd kunnen bij het opstaan last hebben van een bloeddrukval. Bij jongeren kan deze bloeddrukvel sneller worden opgevangen, in tegenstelling tot ouderen. Om een bloeddrukval te voorkomen kunnen ouderen het beste hun vochthuishouding op peil houden en voldoende water te drinken. Eerst wat bewegen voordat men opstaat, verkleint de kans op een bloeddrukval ook.

Ongeval
Wanneer de bloeddruk na een ongeval zeer snel daalt duidt dit op een groot bloedverlies. Dit kan in- of uitwendig letsel bevatten. De bloeddruk gaat hierdoor plotseling omlaag. Medische hulp is in een dergelijke situatie van levensbelang.

Bloeddruk
Wanneer er een bloeddrukval optreedt daalt de bloeddruk tot onder de 90 mm Hg. Door het gebruik van drugs kan er ook een bloeddrukval optreden, omdat in het geval van een bloeddrukval er vocht aan het bloed wordt onttrokken. Bloeddrukverlagende middelen kunnen ook een te sterke werking hebben waardoor een bloeddrukval optreedt.

Symptomen
Een van de meest voorkomende symptomen van een bloeddrukval is een gevoel van misselijkheid, duizeligheid en soms zelfs flauwvallen. Wanneer men een bloeddrukval heeft zal deze persoon plotseling bleek zien en zich slap gaan voelen. In sommige gevallen kan een bloeddrukval het zicht beïnvloeden. Er zijn gevallen bekend waarbij migraine optrad als gevolg van een bloeddrukval. Buikkrampen zijn tevens een symptomen van een bloeddrukval. Iemand die last krijgt van een bloeddrukval hoeft echter niet alle symptomen te bezitten waardoor een bloeddrukval niet voor iedereen dezelfde gevolgen heeft. De ene persoon zal bijvoorbeeld alleen maar duizelig worden terwijl de andere persoon veel meer last heeft van de bloeddrukval en flauwvalt.