Bloeddruk

In West-Europa hebben steeds meer mensen last van een (te) hoge bloeddruk. Het zou dus zo maar kunnen dat u ook tot deze categorie behoort. Het is daarom verstandig om regelmatig uw bloeddruk waarden te laten nakijken. Bloeddruk is de vloeistofdruk in uw slagadersysteem en beïnvloedt dus het rondpompen van bloed door uw lichaam. Het bloed transporteert zuurstof naar onder meer uw hart.

Bloeddruk meten

Bloeddruk meten gebeurt met een bloeddrukmeter. Dit apparaat meet de bovendruk en de onderdruk  in uw hart. De waarden die uit meting komen geven een beeld van hoe het met uw bloeddruk is gesteld.

Normale bloeddruk

Het hebben van een normale bloeddruk houdt in dat uw waarden een gezond niveau hebben. Laat het echter regelmatig opnieuw  meten zodat u zekerheid hebt over uw bloeddruk waarden en kan blijven genieten van de voordelen die het hebben van een gezond lichaam u biedt.

Lage bloeddruk

Zijn uw bloeddruk waarden te laag dan heeft u last van een te lage bloeddruk. Hierbij wordt er door uw bloed  niet voldoende zuurstof vervoerd naar de hersenen. Symptomen die kunnen optreden zijn bijvoorbeeld duizeligheid en flauwvallen. Medicijngebruik of uitdroging kunnen oorzaken van lage bloeddruk zijn. Gezondheidsproblemen veroorzaakt door een te lage bloeddruk zijn overigens vrij zeldzaam. Wanneer u toch last hebt van een te lage bloeddruk is het verstandig om uw zoutgehalte aan te vullen. Dit kan door het eten van zout voedsel (bijvoorbeeld zoute snacks) of het drinken van water met een hoog gehalte aan zout. Meestal verdwijnen de symptomen zoals duizeligheid en misselijkheid vrij snel na de inname van het zout. Mocht u klachten blijven ervaren dan is het verstandig om contact op te nemen met uw huisarts. De huisarts kan  u een advies geven waardoor u uw bloedwaarden weer op een gezond peil kan krijgen.

Hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk of hypertensie is een aandoening die in het westen op vrij grote schaal voorkomt. Bij hypertensie is uw boven- of onderdruk te hoog (bovendruk hoger dan 140 mm Hg of onderdruk hoger dan 90 mm Hg) . Dit kan worden vastgesteld met behulp van een bloeddrukmeter.
In de meeste gevallen is de oorzaak van een hypertensie niet bekend. In andere gevallen kan een vernauwing in de nierslagaders de reden zijn van verhoogde bloedwaarden.
Een ongezonde leefstijl kan bijdragen aan het krijgen van hypertensie. Zo is uit onderzoek gebleken dat roken een negatief effect heeft en overmatig alcoholgebruik draagt bij aan het krijgen van een hoge bloeddruk.

Hoge bloeddruk symptomen

De symptomen die kunnen optreden zijn onder andere: kortademigheid, hoofdpijn, oorsuizingen, bloedneuzen, verzwakking van de spieren en kramp. Deze hoge bloeddruksymptomen komen echter niet in alle gevallen voor. Sterker nog, in de meeste gevallen is er helemaal geen sprake van deze hoge bloeddruksymptomen. Veel mensen zijn zich hier helemaal niet van bewust.

Bloeddruk

Zorg dat u niet voor een vervelende verrassing komt te staan. Laat daarom op regelmatige basis uw waarden meten. Wilt u hiervoor niet steeds een afspraak moeten maken met uw arts, dan is er de mogelijkheid om zelf een bloeddrukmeter aan te schaffen. Dit geeft u de mogelijkheid om thuis, in uw vertrouwde omgeving uw waarden te controleren. Om de kans op een hypertensie te verkleinen is een gezonde levensstijl een belangrijke voorwaarde. Zorg dat u gezond en gevarieerd eet, wees matig in het gebruik van alcoholische dranken, vermijd roken en zorg dat u voldoende lichaamsbeweging hebt. Zo werkt u zelf mee aan het behouden van een gezond lichaam.