Vakantie midweek Ardennen

Voor wie?

Welzijn Nederland biedt hulp, ondersteuning en advies op maat aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen met een zorgvraag en hun familie, vrienden en kennissen. Welzijn Nederland heeft veel ervaring opgebouwd met ontwikkelingsstoornissen (o.a. Autisme en  ADHD), psychische problemen, gedragsstoornissen en opvoedingsvragen.

Hoe?

Welzijn Nederland organiseert vakantie midweken in de Ardennen in kleine groepjes klanten (maximaal 5 klanten per groep) met één deskundige begeleider. Het gestructureerde weekendprogramma wordt gekenmerkt door ontspanning in een ongedwongen sfeer. Contacten en vriendschappen worden gemakkelijker aangegaan en eigen mogelijkheden en onmogelijkheden worden sneller herkend.

Doelstelling van deze logeeropvang is een verblijfsweekend te bieden met lot- en leeftijdsgenoten onder 24 uurs deskundige begeleiding waarin tevens doelgericht gewerkt wordt aan doelen van de klant op alle levensgebieden. Primair ligt daarbij de focus op: praktisch, sociaal en psychisch functioneren. Begeleiding is gericht op de verzelfstandiging en zelfredzaamheid d.m.v. het herhalen en oefenen van praktische vaardigheden. Door middel van (outdoor) activiteiten wordt er gewerkt aan het versterken van de sociale vaardigheden en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Het programma is actief, maar goed haalbaar voor elke deelnemer. Ook zijn er voldoende rustmomenten in het programma. Het programma is geschikt voor deelnemers vanaf +/- 7 jaar. Door een goede afwisseling van activiteiten in de begeleiding blijft het uitdagend, leuk en leerzaam!

Mountainbiken Boogschieten Kajakken

Doelstellingen en middelen

De doelstellingen en middelen waarmee Welzijn Nederland gedurende de opvang werkt zijn o.a. de volgende;

  • Het stimuleren van en ondersteunen bij het aangaan van sociale relaties, het kennismaken met nieuwe activiteiten en situaties en het verbeteren van eventuele belemmerende gedragspatronen.
  • Het leren kennen en accepteren van zichzelf mét hun beperkingen en kwaliteiten, middels het samenzijn met leeftijd –en lotgenoten en ondersteuning van professionele begeleiding.
  • Een rustmoment bieden voor de jongere, welke even weg kan zijn van de druk die het dagelijks leven op hem legt.
  • Het bieden van een vorm van respijtzorg. Dit omvat een rustmoment voor ouders, broers en zussen, welke vaak concessies moeten doen in het belang van de deelnemer en het gezinsleven.

Wanneer en waar?

De vakantieweek Ardennen vinden plaats tijdens  de zomervakantie.