Themagerichte Begeleiding groep

Binnen de Themagerichte begeleiding groep wordt er gewerkt aan doelen op praktisch – sociaal en psychisch functioneren. Daarnaast komen leeftijdsspecifieke thema’s aan bod. Er is sprake van begeleiding Individueel in interactie met andere leeftijdsgenoten.

Dit vormt een meerwaarde en creëert een leer- en oefenklimaat onder professionele begeleiding. Dit vergroot tevens het netwerk en draagvlak.

Themagerichte Begeleiding voor:

 • Jongerengroep – zaterdag, 2 x per maand van 10:00 uur tot 16:00 uur.
 • 16+ begeleiding – vrijdag, 2 x per maand van 17:00 uur tot 23:00 uur.
 • Themadagen in de schoolvakanties.

Locatie: ’t Schouw in Dongen
* bij voldoende deelnemers wordt de locatie “De luchtballon in Ossendrecht toegevoegd aan de themabegeleiding.

Alle thema’s zijn educatief, creatief of recreatief. Daarbinnen wordt er doelmatig gewerkt.

Themagerichte begeleiding is begeleiding gericht op Autisme, aan de hand van thema’s in verschillende leeftijdsfasen.

Naast de individuele doelen op alle levensgebieden (praktisch, sociaal en psychisch), staan het contact en de samenwerking met leeftijd– en lotgenoten (jongens en meisjes, man en vrouw) centraal, onder professionele begeleiding.
Er is sprake van educatieve, creatieve of recreatieve activiteiten waarbinnen er doelgericht gewerkt wordt aan de aanwezige individuele doelen op alle levensgebieden met in het bijzonder is er de aandacht en expertise vanuit en voor het autisme.

Via diverse leuke en leerzame activiteiten worden kinderen, jongeren en volwassenen in een groei- en ontwikkelcontext gestimuleerd in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid (eigen kracht), in contact en interactie met elkaar. Er wordt dieper ingegaan middels de themabegeleiding in specifieke thema’s waar er op grond van het autisme in verschillende leeftijdsfasen tegenaan gelopen wordt:

Thema’s

Samenwerken & Contact
 Zelfstandigheid & Krachtig
 Eigenwaarde & Zelfvertrouwen
 Lichaamsbewustzijn
 Ik ben Speciaal (Autisme)

Themabegeleiding 16+

Datums themadagen  2018:

 1. 12 januari
 2. 26 januari
 3. 9 februari
 4. 23 februari
 5. 9 maart
 6. 23 maart
 7. 6 april
 8. 20 april
 9. 18 mei
 10. 8 juni
 11. 22 juni
 12. 6 juli
 13. 24 augustus
 14. 7 september
 15. 21 september
 16. 5 oktober
 17. 26 oktober
 18. 9 november
 19. 23 november
 20. 7 december
 21. 21 december

Themabegeleiding Jongerengroep

Datums themadagen  2018:

 1. 13 januari
 2. 27 januari
 3. 10 februari geen themadag i.v.m. carnaval
 4. 24 februari
 5. 10 maart
 6. 24 maart
 7. 28 april
 8. 26 mei
 9. 9 juni
 10. 23 juni