Themagerichte Begeleiding groep

Binnen de Themagerichte begeleiding groep wordt er gewerkt aan doelen op praktisch – sociaal en psychisch functioneren. Daarnaast komen leeftijdsspecifieke thema’s aan bod. Er is sprake van begeleiding Individueel in interactie met andere leeftijdsgenoten.

Dit vormt een meerwaarde en creëert een leer- en oefenklimaat onder professionele begeleiding. Dit vergroot tevens het netwerk en draagvlak.

Themagerichte Begeleiding voor:

  • 16+ begeleiding – vrijdag, 2 x per maand van 17:00 uur tot 23:00 uur.

Locaties: De Cammeleur in Dongen en H3works in Etten-Leur.

Alle thema’s zijn educatief, creatief of recreatief. Daarbinnen wordt er doelmatig gewerkt.

Themagerichte begeleiding is begeleiding gericht op Autisme, aan de hand van thema’s in verschillende leeftijdsfasen.

Naast de individuele doelen op alle levensgebieden (praktisch, sociaal en psychisch), staan het contact en de samenwerking met leeftijd– en lotgenoten (jongens en meisjes, man en vrouw) centraal, onder professionele begeleiding.

Er is sprake van educatieve, creatieve of recreatieve activiteiten waarbinnen er doelgericht gewerkt wordt aan de aanwezige individuele doelen op alle levensgebieden met in het bijzonder is er de aandacht en expertise vanuit en voor het autisme.

Via diverse leuke en leerzame activiteiten worden kinderen, jongeren en volwassenen in een groei- en ontwikkelcontext gestimuleerd in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid (eigen kracht), in contact en interactie met elkaar. Er wordt dieper ingegaan middels de themabegeleiding in specifieke thema’s waar er op grond van het autisme in verschillende leeftijdsfasen tegenaan gelopen wordt:

Thema’s

Samenwerken & Contact
 Zelfstandigheid & Krachtig
 Eigenwaarde & Zelfvertrouwen
 Lichaamsbewustzijn
 Ik ben Speciaal (Autisme)

Themabegeleiding 16+ 2022

Koken H3 Works Etten-LeurActiviteit vanuit Cammaleur Dongen – Grote Houw Breda

Vrijdag 7 januari                                                                             Vrijdag  21 januari

Vrijdag 4 februari                                                                           Vrijdag  18 februari

Vrijdag  4 maart                                                                              Vrijdag 25 maart

Vrijdag 8 april                                                                                  Vrijdag 29 april

Vrijdag 13 mei                                                                                  Vrijdag 27 mei

Vrijdag 10 juni                                                                                  Vrijdag 24 juni

Vrijdag 8 juli                                                                                     Vrijdag 22 juli

5 augustus in de vakantie in de middag

Vrijdag  16 september                                                                 Vrijdag 30 september

Vrijdag  14 oktober                                                                        Vrijdag 28 oktober

Vrijdag 11 november                                                                    Vrijdag 25 november

Vrijdag 9 december                                                                      Vrijdag 23 december

Themabegeleiding Jongerengroep 2022

Voorlopig gestopt.