Themagerichte Begeleiding groep

Binnen de Themagerichte begeleiding groep wordt er gewerkt aan doelen op praktisch – sociaal en psychisch functioneren. Daarnaast komen leeftijdsspecifieke thema’s aan bod. Er is sprake van begeleiding Individueel in interactie met andere leeftijdsgenoten.

Dit vormt een meerwaarde en creëert een leer- en oefenklimaat onder professionele begeleiding. Dit vergroot tevens het netwerk en draagvlak.

Themagerichte Begeleiding voor:

  • Jongerengroep – zaterdag, 2 x per maand van 10:00 uur tot 16:00 uur.
  • 16+ begeleiding – vrijdag, 2 x per maand van 17:00 uur tot 23:00 uur.
  • Themadagen in de schoolvakanties.

Locatie: De Cammeleur in Dongen

Alle thema’s zijn educatief, creatief of recreatief. Daarbinnen wordt er doelmatig gewerkt.

Themagerichte begeleiding is begeleiding gericht op Autisme, aan de hand van thema’s in verschillende leeftijdsfasen.

Naast de individuele doelen op alle levensgebieden (praktisch, sociaal en psychisch), staan het contact en de samenwerking met leeftijd– en lotgenoten (jongens en meisjes, man en vrouw) centraal, onder professionele begeleiding.

Er is sprake van educatieve, creatieve of recreatieve activiteiten waarbinnen er doelgericht gewerkt wordt aan de aanwezige individuele doelen op alle levensgebieden met in het bijzonder is er de aandacht en expertise vanuit en voor het autisme.

Via diverse leuke en leerzame activiteiten worden kinderen, jongeren en volwassenen in een groei- en ontwikkelcontext gestimuleerd in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid (eigen kracht), in contact en interactie met elkaar. Er wordt dieper ingegaan middels de themabegeleiding in specifieke thema’s waar er op grond van het autisme in verschillende leeftijdsfasen tegenaan gelopen wordt:

Thema’s

Samenwerken & Contact
 Zelfstandigheid & Krachtig
 Eigenwaarde & Zelfvertrouwen
 Lichaamsbewustzijn
 Ik ben Speciaal (Autisme)

Themabegeleiding 16+ 2019

1e Vrijdag 11 Januari                                                     14e Vrijdag 23 augustus

2e Vrijdag 25 januari                                                      15e Vrijdag 6 september

3e Vrijdag 8 februari                                                      16e Vrijdag 20 september

4e Vrijdag 22 februari                                                    17e Vrijdag 4 oktober

5e Vrijdag 15 maart                                                        18e Vrijdag 25 oktober

6e vrijdag 29 maart                                                         19e Vrijdag 8 november

7e Vrijdag 12 april                                                           20e Vrijdag 22 november

8e Vrijdag 26 april (meivakantie)                              21e Vrijdag 6 december

9e Vrijdag 10 mei                                                            22e Vrijdag 20 december

10e Vrijdag 24 mei

11e Vrijdag 7 juni

12e Vrijdag 21 juni

13e Vrijdag 5 juli (grote vakantie)

Themabegeleiding Jongerengroep 2019

1e Zaterdag 12 Januari                                                  12e Zaterdag 7 september

2e Zaterdag 26 januari                                                  13e Zaterdag 21 september

3e Zaterdag 9 februari                                                  14e Zaterdag 5 oktober

4e Zaterdag 23 februari                                                15e Zaterdag 26 oktober

5e Zaterdag 9 maart                                                       16e Zaterdag 16 november

6e Zaterdag 23 maart                                                    17e Zaterdag 30 november

7e Zaterdag 6 april                                                        18e Zaterdag14 december

8e Zaterdag 4 mei

9e Zaterdag 18 mei

10e Zaterdag 1 juni

11e Zaterdag 29 juni