Begeleiding op Maat

Welzijn Nederland biedt specialistische (groep) begeleidingDaar waar hulp nodig is, wordt hulp geboden.

Welzijn Nederland biedt hulp, ondersteuning en advies op maat aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen met een zorgvraag en hun familie, vrienden en kennissen. Welzijn Nederland heeft veel ervaring opgebouwd met ontwikkelingsstoornissen (o.a. Autisme en  ADHD), psychische problemen, gedragsstoornissen en opvoedingsvragen.

De begeleiding is afgestemd op de hulpvraag van de zorgvrager en is vaak gericht op vragen rondom de zelfredzaamheid, het aanbrengen van structuur en organisatie in het dagelijks leven, sociale relaties, werk, school, vrijetijdsbesteding en het accepteren van of het om leren gaan met een stoornis.

Aandachtgebieden
Welzijn Nederland werkt samen met de zorgvrager aan problemen en gaat samen uitdagingen aan op alle leefgebieden:

  • Praktisch functioneren: plannen en organiseren – structureren – persoonlijke verzorging – overzicht behouden – dagritme en dag structuur – ordenen – prioriteiten stellen – zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Sociaal functioneren: contacten aangaan en onderhouden – sociale vaardigheden en interactie – inlevingsvermogen
  • Psychisch functioneren: omgaan met de diagnose in het dagelijks leven – oorzaak-gevolg – inzicht in eigen aandeel – eigenwaarde-zelfvertrouwen – spanningsopbouw – zingeving
  • Draagkracht en draaglast – omgang met de diagnose in de praktijk


Wanneer en waar?

De specialistische (groep) begeleiding vindt veelal plaats in de thuissituatie, op het werk, binnen vrijetijdsclubs of op locatie. De begeleiding vindt plaats op afspraak en/of op afroep.