Themabegeleiding 16+ Dongen

01 sep
Locatie ’t Schouw in Dongen
Website https://www.welzijn.nl/begeleiding-op-maat/themagerichte-begeleiding-groep/

Binnen de Themagerichte begeleiding 16+ groep wordt er gewerkt aan doelen op praktisch – sociaal en psychisch functioneren. Daarnaast komen leeftijdsspecifieke thema’s aan bod.

Er is sprake van begeleiding Individueel in interactie met andere leeftijdsgenoten. Dit vormt een meerwaarde en creëert een leer- en oefenklimaat onder professionele begeleiding. Dit vergroot tevens het netwerk en draagvlak.

Themagerichte begeleiding 16+ – vrijdag, 2 x per maand van 17:00 uur tot 23:00 uur.
Locatie: ’t Schouw in Dongen

Themagerichte begeleiding 16+ is begeleiding gericht op Autisme, aan de hand van thema’s in verschillende leeftijdsfasen.

Naast de individuele doelen op alle levensgebieden (praktisch, sociaal en psychisch), staan het contact en de samenwerking met leeftijd– en lotgenoten (jongens en meisjes, man en vrouw) centraal, onder professionele begeleiding.
Er is sprake van educatieve, creatieve of recreatieve activiteiten waarbinnen er doelgericht gewerkt wordt aan de aanwezige individuele doelen op alle levensgebieden met in het bijzonder is er de aandacht en expertise vanuit en voor het autisme.

Via diverse leuke en leerzame activiteiten worden kinderen, jongeren en volwassenen in een groei- en ontwikkelcontext gestimuleerd in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid (eigen kracht), in contact en interactie met elkaar.

Plaats een reactie