Studiedag complexe ouderenzorg

23 sep
Locatie Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, Utrecht
Website http://www.leidscongresbureau.nl/COZ/programma

Het aantal ouderen met meerdere (chronische) aandoeningen neemt toe. Zij hebben te maken met diverse zorgverleners in eerste en tweede lijn, meervoudige medicatie en vaak ook behoefte aan ondersteunende zorg en begeleiding. Hun zorgprocessen zijn complex. Dit vereist samenhang in het zorgaanbod, goede informatieoverdracht en duidelijke regievoering.

Op deze studiedag complexe ouderenzorg gaat het over de verandering van aandoeningsgerichte naar persoonsgerichte / ziekteoverstijgende zorg en de rol van verschillende zorgpartijen hierbij. Welke inzichten zijn inmiddels verkregen uit onderzoek en projecten. Welke conclusies zijn er te trekken? Hoe geven we vorm aan de inzet van de specialist ouderengeneeskunde en van professionals als de wijkverpleegkundige? Continuïteit van geriatrische zorg in de tweede en eerste lijn, bekostiging, kwaliteit en polyfarmacie zijn thema’s op deze actuele studiedag.

Ruth Pel-Littel, senior programmamedewerker Innovatie en Onderzoek Vilans, is dagvoorzitter.

Voor wie

Deze bijeenkomst is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, huisartsen, klinisch geriaters en andere medisch specialisten, verpleegkundigen en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, voor zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Programma

09.30 uur: Ontvangst en registratie
10.00 uur: Opening door de dagvoorzitter Ruth Pel-Littel, senior programmamedewerker Innovatie en Onderzoek Vilans
10.15 uur: Integrale zorg voor ouderen met multimorbiditeit: interdisciplinaire bezinning. Spreker: Robbert Huijsman, senior manager Kwaliteit & Innovatie Achmea en hoogleraar management en organisatie Ouderenzorg iBMG Erasmus Universiteit Rotterdam
10.45 uur: Kwaliteit in de (intramurale) complexe ouderenzorg. Spreker: Raymond Koopmans, specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar Ouderengeneeskunde RadboudUmc en stichting de Waalboog Nijmegen
11.15 uur: Ochtendpauze
11.45 uur: Passende zorg en advanced care planning. Spreker: Wilna Wind, voormalig directeur NPCF en lid expert-groep KNMG- rapport “Niet alles wat kan, hoeft”
12.15 uur: Open discussie onder leiding van de dagvoorzitter. Debaters: ochtendsprekers en Herman Wisselink, kaderhuisarts ouderengeneeskunde
12.45 uur: Lunchpauze
13.30 uur: Eerste ronde keuzesessies
14.45 uur: Tweede ronde keuzesessies
15.45 uur: Einde programma, napraten met een drankje

Plaats een reactie