Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie 8-10

08 okt
Locatie DE REEHORST, EDE
Website http://www.sympopna.nl/kjp.html

Koersen binnen de veranderde jeugdzorg
De jeugdzorg is dit jaar ingrijpend veranderd. Ouders, scholen, huisartsen, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg moeten meer zelf doen voordat de stap kan worden gezet naar de gespecialiseerde jeugd-ggz, ofwel kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP). Begrijpelijk, gezien de toename van jeugd-ggz in de afgelopen jaren. Maar het gevaar bestaat dat kinderen/ jongeren die KJP nodig hebben daar nu niet of veel te laat aankomen. Omgekeerd is er het gevaar dat onervarenheid met KJP-problematiek maakt dat kinderen met te lichte problematiek worden verwezen, waardoor onnodig intensieve hulp wordt geboden. Het Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie wil beide gevaren bezweren, door richting te geven aan de afweging zelf te behandelen en begeleiden, dan wel door te verwijzen. Zo krijgt het kind/de jongere niet meer behandeling dan nodig, maar ook niet minder dan noodzakelijk! Bezoek ook daarom het congres op 8 oktober in Ede

Dagvoorzitters:
Prof. dr. Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC
Prof. dr. Frank Verhulst,  hoogleraar en afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis

Programma ochtend  
Ochtendvoorzitter: Frits Boer

 • 09.00 – 09.30 uur  Ontvangst en registratie
 • 09.30 – 10.00 uur  Inleiding door Frank Verhulst
 • 10.00 – 10.15 uur  De verantwoordelijkheid van de gemeente
  Dr. ir. Leon Meijer, Wethouder Jeugd, Duurzaamheid, Food, Verkeer gemeente Ede
 • 10.15 – 10.45 uur  Na de transformatie – het perspectief van de jeugdzorg
  Joke Hilbers, Ouder-kind adviseur, Ouder en Kindteam Amsterdam Oost vanuit Altra onderwijs en Jeugd & Opvoedhulp
 • 10.45 – 11.15 uur  Koffiepauze
 • 11.45 uur  Na de transformatie – het perspectief van de huisarts
  Drs. Dick Walstock, Huisarts, kaderarts GGZ & docent HOVUmc
 • 11.45 – 12.15 uur  Na de transformatie – het perspectief van het onderwijs
  Drs. Noëlle Pameijer, GZ- en schoolpsycholoog, samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita en stichting Elan (speciaal basisonderwijs) te Hilversum
 • 12.15 – 12.35 uur  Interactieve oefening met de zaal: Werken met het Kompas in de praktijk
 • 12.35 – 13.30 uur  Lunch

 

Programma middag
Middagvoorzitter: Frank  Verhulst

 • 13.30 – 14.00 uur  Na de transformatie – het perspectief van de basis-ggz
  Drs. Talien van Ramshorst, GZ-psycholoog, De Bascule/Praktijk Perspectief te Amsterdam
 • 14.00 – 14.30 uur  Na de transformatie – het perspectief van de jeugdgezondheidszorg
  Dr. Mascha Kamphuis, Jeugdarts KNMG, voorzitter Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, stafarts Stichting JGZ ZHW, adviseur TNO
 • 14.30 – 15.00 uur  Interactieve oefening met de zaal: Werken met het Kompas in de praktijk
 • 15.00 – 15.30 uur  Theepauze
 • 15.30 – 16.00 uur  Na de transformatie – het perspectief van een vader
  Martin van den Brink, Bestuurslid van de Angst, Dwang en Fobiestichting
 • 16.00 – 16.30 uur  Interactieve oefening met de zaal: Werken met het Kompas in de praktijk
 • 16.30 – 17.00 uur  Afsluiting door Frits Boer
 • 17.00 uur               Borrel

Boek
Het boek, ‘Kompas, Kinder en jeugdpsychiatrie’ (9789058982674) van Frank Verhulst en Frits Boer is recent verschenen bij de Tijdstroom. Dit kompas besteedt vooral aandacht aan de vraag hoe je als professional een goed beeld krijgt van een kind of jongere en zijn/haar problemen.
Indien u zich nu inschrijft voor dit congres krijgt u het boek direct toegezonden, op het door u opgegeven adres.
Het boek is ook separaat te bestellen voor € 28,- via www.tijdstroom.nl.
zie ook website: www.tijdstroom.nl/boek/kompas-kinder-en-jeugdpsychiatrie.

Organisatie
Het congres wordt georganiseerd door de Tijdstroom en Stichting Sympopna.

Doelgroep
Allen die inhoudelijk of beleidsmatig werkzaam zijn in de nulde of eerste lijn van de gemeentelijke jeugdzorg. In het bijzonder jeugdzorgwerkers, jeugdgezondheidszorgmedewerkers, huisartsen en hun praktijkondersteuners, werkers in de basis-ggz en schoolmaatschappelijk werkers/ intern leerlingbegeleiders.

Kosten
€ 295,- (inclusief boek).
Studenten (zonder vast inkomen), ervaringsdeskundigen en familieleden kunnen een korting van 20% aanvragen viainfo@sympopna.nl


ACCREDITATIE

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
6 punten – Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen.
6 punten – Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen.
6 punten – Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg.
6 punten – Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen.
6 punten – Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen.

Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde
5 punten – AbSg

Registerplein, (voorheen) register van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw)
2 punten – voor de vrije ruimte voor bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers

NIP-Eerstelijnspsychologie
5 punten – NIP

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
5 punten – scholing GGZ
5 punten – scholing Jeugdverpleegkundigen
5 punten – scholing SPV

Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
5 punten – (ABC1)

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
5 punten – (NVvP)

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
5 punten – (NVK)

Aangevraagd voor :

 • Klinisch psycholoog (BIG) – FGzP

klik hier voor meer info en inschrijven

 

 

Plaats een reactie