Congres Invoering Wet langdurige zorg 2015

08 dec
Locatie World Forum, Churchillplein 10, 2517 JW, Den Haag
Website https://www.eventure-online.com/eventure/welcome.do?type=participant&congress=7_14012&page=index

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Eerste Kamer treedt vanaf 1 januari 2015 de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking. Deze wet geeft zekerheid aan kwetsbare mensen met grote zorgvraag. Deze wet verzekert de (instellings)zorg voor de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten in Nederland. Het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt en de inhoudelijke kwaliteit van zorg zijn belangrijke doelstellingen van de Wlz.

Tijdens het congres Invoering Wet langdurige zorg 2015 op maandag 8 december van 9.00 -17.009.00 -17.00 uur in het World Forum te Den Haag zullen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en anderen u inlichten over de veranderingen in beleid en regelgeving rondom intensieve zorg vanuit de Wlz:

 • Welke leveringsvormen zijn er?
 • Hoe is de toegang geregeld?
 • Hoe wordt verantwoording afgelegd over geregelde zorg?
 • Welke afbakening en samenhang is er (voorzien) met de andere vormen van langdurige zorg in de Wmo 2015,  Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet?
 • Welke hulp en ondersteuning wordt er aangeboden voor zorgaanbieders bij de implementatie van alle veranderingen ten gevolge van de Hervorming langdurige zorg?

Voor wie

Het congres Invoering Wet langdurige zorg 2015 is kosteloos toegankelijk voor:

 • Cliëntenorganisaties
 • Zorgaanbieders in de langdurige zorg: bestuur, management, HEADS en medewerkers Kwaliteit
 • Zorgkantoren en zorgverzekeraars
 • Ict-leveranciers
 • Adviseurs van zorgaanbieders
 • Gemeenten: projectleiders en beleidsmedewerkers sociaal domein

Datum, tijd en locatie

 • Datum: 8 december 2014
 • Tijd: 9.00-17.009.00-17.00 uur
 • Locatie: World Forum, Churchillplein 10, 2517 JW, Den Haag

Meer informatie en aanmelden

 • U kunt zich nu al aanmelden voor het Congres Invoering Wet Langdurige zorg 2015 – Wlz via een voorinschrijving (externe link). Daarmee is uw plaats gereserveerd.
 • Zodra het programma (deels) bekend is ontvangt u nader bericht, zodat u een keuze kunt maken uit het aanbod.
 • Deelname aan In voor zorg-bijeenkomsten is gratis. Onze bijeenkomsten worden betaald met publiek geld met als doel kennis delen. Mocht u na inschrijving onverhoopt niet kunnen komen, meld u dan af zodat wij uw plaats aan een ander kunnen geven.

Plaats een reactie