Logeeropvang en Themabegeleiding 2023

Logeeropvang en Themabegeleiding 2023

Welzijn Nederland organiseert logeer weekenden in kleine groepjes klanten (maximaal 5 klanten per groep) met één deskundige begeleider. Het gestructureerde weekendprogramma wordt gekenmerkt door ontspanning in een ongedwongen sfeer. Contacten en vriendschappen worden daardoor gemakkelijker aangegaan en eigen mogelijkheden en onmogelijkheden worden sneller herkend. Meer informatie

Logeeropvang 2023

Vrijdag 13 t/m zondag 15 Januari
Vrijdag 10 t/m zondag 12 Februari
Vrijdag 10 t/m zondag 12 Maart
Vrijdag 14 t/m zondag 16 April
Vrijdag 12 t/m zondag 14 Mei
Vrijdag 9 t/m zondag 11 Juni
Maandag 17 t/m Vrijdag 21 juli midweek
Vrijdag 8 t/m zondag 10 September
Vrijdag 6 t/m zondag 8 Oktober
Vrijdag 10 t/m zondag 12 November
Vrijdag 15 t/m zondag 17 December

Themagerichte Begeleiding voor:

  • 16+ begeleiding – vrijdag, 2 x per maand van 17:00 uur tot 23:00 uur.
  • Themadagen in de schoolvakanties.

Via diverse leuke en leerzame activiteiten worden kinderen, jongeren en volwassenen in een groei- en ontwikkelcontext gestimuleerd in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid (eigen kracht), in contact en interactie met elkaar. Er wordt dieper ingegaan middels de themabegeleiding in specifieke thema’s waar er op grond van het autisme in verschillende leeftijdsfasen tegenaan gelopen wordt:

Thema’s

Samenwerken & Contact
 Zelfstandigheid & Krachtig
 Eigenwaarde & Zelfvertrouwen
 Lichaamsbewustzijn
 Ik ben Speciaal (Autisme)

Themabegeleiding 16+ 2023

Koken H3 Works Etten-LeurActiviteit vanuit Cammaleur Dongen

Plaats een reactie