Logeeropvang en Themabegeleiding 2020

Logeeropvang en Themabegeleiding 2020

Welzijn Nederland organiseert logeerweekenden in kleine groepjes klanten (maximaal 5 klanten per groep) met één deskundige begeleider. Het gestructureerde weekendprogramma wordt gekenmerkt door ontspanning in een ongedwongen sfeer. Contacten en vriendschappen worden daardoor gemakkelijker aangegaan en eigen mogelijkheden en onmogelijkheden worden sneller herkend. Meer informatie

Logeeropvang 2020

Vrijdag 17 januari t/m zondag 19 januari

Vrijdag 14 februari t/m zondag 16 februari

Vrijdag 13 maart t/m zondag 15 maart

Vrijdag 17 april t/m zondag 19 april

Vrijdag 15 mei t/m zondag 17 mei

Vrijdag 19 juni t/m zondag 21 juni

Vrijdag 10 juli t/m zondag 12 juli

Midweek: Maandag 3 augustus t/m vrijdag 7 augustus

Vrijdag 11 september t/m zondag 13 september

Vrijdag 9 oktober t/m zondag 11 oktober

Vrijdag 20 november t/m zondag 22 november

Vrijdag 18 december t/m zondag 20 december

Themagerichte Begeleiding voor:

  • Jongerengroep – zaterdag, 2 x per maand van 10:00 uur tot 16:00 uur.
  • 16+ begeleiding – vrijdag, 2 x per maand van 17:30 uur tot 23:00 uur.
  • Themadagen in de schoolvakanties.

Via diverse leuke en leerzame activiteiten worden kinderen, jongeren en volwassenen in een groei- en ontwikkelcontext gestimuleerd in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid (eigen kracht), in contact en interactie met elkaar. Er wordt dieper ingegaan middels de themabegeleiding in specifieke thema’s waar er op grond van het autisme in verschillende leeftijdsfasen tegenaan gelopen wordt:

Thema’s

Samenwerken & Contact
 Zelfstandigheid & Krachtig
 Eigenwaarde & Zelfvertrouwen
 Lichaamsbewustzijn
 Ik ben Speciaal (Autisme)

Themabegeleiding 16+ 2020

Koken in Breda                                                      Activiteit vanuit Cammaleur Dongen

Vrijdag 10 januari                                                        Vrijdag 24 januari

Vrijdag 7 februari                                                         Vrijdag 28 februari

Vrijdag 13 maart                                                          Vrijdag 27 maart

Vrijdag 10 April (goede vrijdag)                               Vrijdag 24 april

Vrijdag 8 mei                                                                Vrijdag 29 mei

Vrijdag 12 juni                                                              Vrijdag 26 juni

Vrijdag 17 Juli                   Vakantie                           Vrijdag 28 aug    

Vrijdag 11 september                                                  Vrijdag 25 september

Vrijdag 9 oktober                                                         Vrijdag 30 oktober

Vrijdag 13 november                                                  Vrijdag 27 november

                                                                                         Vrijdag 4 December

                                                                                         Vrijdag 18 december

Themabegeleiding Jongerengroep 2020

1e Zaterdag 11 Januari                                                  12e Zaterdag 5 september

2e Zaterdag 25 januari                                                  13e Zaterdag 19 september

3e Zaterdag 8 februari                                                  14e Zaterdag 3 oktober

4e Zaterdag 7 maart                                                       15e Zaterdag 31 oktober

5e Zaterdag 21 maart                                                     16e Zaterdag 14 november

6e Zaterdag 4 april                                                         17e Zaterdag 28 november

7e Zaterdag 25 April                                                      18e Zaterdag 12 december

8e Zaterdag 9 mei

9e Zaterdag 23 mei

10e Zaterdag 13 juni

11e Zaterdag 27 juni

Plaats een reactie