Datums Logeeropvang en Themabegeleiding 2019

Logeeropvang en Themabegeleiding 2019

Welzijn Nederland organiseert logeerweekenden in kleine groepjes klanten (maximaal 5 klanten per groep) met één deskundige begeleider. Het gestructureerde weekendprogramma wordt gekenmerkt door ontspanning in een ongedwongen sfeer. Contacten en vriendschappen worden daardoor gemakkelijker aangegaan en eigen mogelijkheden en onmogelijkheden worden sneller herkend. Meer informatie

Logeeropvang 2019

Vrijdag 18 januari t/m zondag 20 januari

Vrijdag 15 februari t/m zondag 17 februari

Vrijdag 15 maart t/m zondag 17 maart

Vrijdag 26 april t/m zondag 28 april

Vrijdag 24 mei t/m zondag 26 mei

Vrijdag 21 juni t/m zondag 23 juni

Vrijdag 5 juli t/m zondag 7 juli

Vrijdag 13 september t/m zondag 15 september

Vrijdag 11 oktober t/m zondag 13 oktober

Vrijdag 22 november t/m zondag 24 november

Vrijdag 20 december t/m zondag 22 december

Themagerichte Begeleiding voor:

  • Jongerengroep – zaterdag, 2 x per maand van 10:00 uur tot 16:00 uur.
  • 16+ begeleiding – vrijdag, 2 x per maand van 17:00 uur tot 23:00 uur.
  • Themadagen in de schoolvakanties.

Via diverse leuke en leerzame activiteiten worden kinderen, jongeren en volwassenen in een groei- en ontwikkelcontext gestimuleerd in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid (eigen kracht), in contact en interactie met elkaar. Er wordt dieper ingegaan middels de themabegeleiding in specifieke thema’s waar er op grond van het autisme in verschillende leeftijdsfasen tegenaan gelopen wordt:

Thema’s

Samenwerken & Contact
 Zelfstandigheid & Krachtig
 Eigenwaarde & Zelfvertrouwen
 Lichaamsbewustzijn
 Ik ben Speciaal (Autisme)

Themabegeleiding 16+ 2019

1e Vrijdag 11 Januari                                                     14e Vrijdag 23 augustus

2e Vrijdag 25 januari                                                      15e Vrijdag 6 september

3e Vrijdag 8 februari                                                      16e Vrijdag 20 september

4e Vrijdag 22 februari                                                    17e Vrijdag 4 oktober

5e Vrijdag 15 maart                                                        18e Vrijdag 25 oktober

6e vrijdag 29 maart                                                         19e Vrijdag 8 november

7e Vrijdag 12 april                                                           20e Vrijdag 22 november

8e Vrijdag 26 april (meivakantie)                              21e Vrijdag 6 december

9e Vrijdag 10 mei                                                            22e Vrijdag 20 december

10e Vrijdag 24 mei

11e Vrijdag 7 juni

12e Vrijdag 21 juni

13e Vrijdag 5 juli (grote vakantie)

 

Themabegeleiding Jongerengroep 2019

1e Zaterdag 12 Januari                                                  12e Zaterdag 7 september

2e Zaterdag 26 januari                                                  13e Zaterdag 21 september

3e Zaterdag 9 februari                                                  14e Zaterdag 5 oktober

4e Zaterdag 23 februari                                                15e Zaterdag 26 oktober

5e Zaterdag 9 maart                                                       16e Zaterdag 16 november

6e Zaterdag 23 maart                                                    17e Zaterdag 30 november

7e Zaterdag 6 april                                                        18e Zaterdag14 december

8e Zaterdag 4 mei

9e Zaterdag 18 mei

10e Zaterdag 1 juni

11e Zaterdag 29 juni

Plaats een reactie