Welzijn Nederland en Zintri Zorggroep: gebundelde kracht bij autisme

BERGEN OP ZOOM – Autisme is een gecompliceerde stoornis, die om een doordachte aanpak vraagt. Zintri Zorggroep biedt die, door Ambulante begeleiding, Beschermd Wonen vanuit Levensloopbegeleiding, Groepsbegeleiding en Kortdurend verblijf. Welzijn Nederland biedt ondertussen avontuurlijke logeeropvang voor autistische jongeren, en breidt haar aanbod binnenkort uit met onder andere zinvolle dagbesteding.

Klaas Oostendorp, de man achter Welzijn Nederland, heeft ruime ervaring in de zorg, maar ook in de financiële wereld. “Dat stelt me in staat om te ondernemen in zorgland. In het verleden heb ik Klaver Vier in Woensdrecht opgezet, en daar ben ik ook in contact gekomen met Sonny de Nijs van Zintri Zorggroep. We hebben goed samengewerkt, dat doen we nog steeds. Doordat mijn zoon naar het speciaal onderwijs moest heb ik het rustig aan gedaan, maar met Welzijn heb ik veel plannen. Die start in mei, met logeeropvang voor jongeren met autisme, ADHD of andere gedragsstoornissen. Deze jongeren hebben vaak al een lang zorgtraject achter de rug, dan is een weekend bij het kampvuur, met grensverleggende activiteiten soms een verfrissende oplossing. Ze kunnen zichzelf zijn en aan elkaar laten zien dat ze stoer zijn. Belangrijker is nog dat jongeren op deze weekenden ontdekken dat ze van elkaar kunnen leren en samen problemen kunnen oplossen. Eén keer meegaan, of elke maand: het kan allemaal. Ook voor ouders is het fijn om te zien dat zo’n weekend wonderen kan doen.”

gebundelde kracht autisme

Directeur Sonny de Nijs van Zintri Zorggroep vertelt dat haar bedrijf is gespecialiseerd in het ondersteunen van jong en oud met Autisme.  Specialistische zorg voor (jong) volwassenen, kinderen en jongeren en ouders, die te maken hebben met autisme.  “De eigen kracht staat daarin centraal”,  zegt ze, “wij werken toe naar zelfstandigheid (binnen de mogelijkheden en krachten van iemand) via een integraal zorgaanbod (met meerdere producten en methodes) op alle levensgebieden. Zintri wzintri logoerkt systeemgericht en ontwikkelingsgericht, de vraag van de klant is dus leidend. Wij zoeken oplossingen die passend zijn.  We werken nauw samen met de omgeving van de klant (familie maar ook school, studie en/of dagbesteding) . “Wij geloven dat je alleen optimale zorg kunt bieden als je ieder mens als uniek individu beschouwt.” Vanuit onze specialisatie in Autisme kunnen wij een meerwaarde bieden in iemands leven op weg naar zelfstandigheid en gevoel van welbevinden en verbinding. De vraag naar zelfstandig (beschermd) wonen neemt de laatste periode toe merken wij. Wij spelen hierop in door te zoeken naar mogelijkheden voor het zelfstandig huren van een woning met het inhuren van zorg. Dit geeft mensen met Autisme het gevoel van zelfstandigheid en deelname in de maatschappij.

Klaas Ostendorp en Sonny de Nijs wisselen regelmatig ervaringen uit en werken nauw samen in West-Brabant, wat ook tot het verzorgingsgebied van Zintri hoort. “Met Welzijn wil ik aanvullend zijn op het zorgpakket van de Zintri Zorggroep. Binnenkort hoop ik te starten met een zinvolle dagbesteding, waarmee onze cliënten midden in het maatschappelijk leven staan. Ik heb ook plannen om de computertalenten die veel cliënten hebben in te zetten in die dagbesteding, bijvoorbeeld bij het beheer van webshops of social mediakanalen voor bedrijven. Begin 2017 hoop ik met Welzijn te starten met beschermd wonen in het centrum van Bergen op Zoom. Dat blijf ik doen in nauwe samenwerking met Zintri Zorggroep. Voor ons beide geldt dat we actief blijven streven naar de best mogelijke zorg. Wij willen écht wat betekenen.”

Meer informatie op www.welzijn.nl en www.zintrizorggroep.nl

Welzijn zorg op maatWelzijn logeeropvang

Bron: Zorgspecial De Halsterse krant en De zuidwestkrant

Plaats een reactie