Pgb, naast Jeugdwet, Wmo en Wlz, wettelijk verankerd in de Zorgverzekeringswet

De volledige Kamer schaarde zich achter het wetsvoorstel dat het pgb, naast Jeugdwet, Wmo en Wlz, wettelijk verankerd wordt als recht in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Maar wordt de toegang tot het pgb goed geregeld én is het budget toereikend ?

De VVD en staatssecretaris Van Rijn zien geen noodzaak te zien het wetsvoorstel, om het wettelijk regelen van de toegang tot het pgb verder aan te scherpen door de toegangscriteria wettelijk te regelen.

VVD

De voorbeelden uit een jaar pgb in de Zvw, illustreren op welke onacceptabele gronden mensen soms worden uitgesloten voor een pgb door de zorgverzekeraar. Dit werd tijdens het debat gisteravond herhaaldelijk door de verschillende partijen naar voren gebracht.

Toch bleef de VVD vasthouden aan het niet vastleggen van toetsingscriteria: “Wij zien dat de sleutelrol voor zorgverzekeraars daarmee wel eens uit handen gegeven kan worden. We snappen dat men aan de voorkant criteria wil stellen, maar we vinden het toch geen goede zaak om dat op deze manier in de Zorgverzekeringswet op te nemen. De rol van de zorgverzekeraar moet overeind blijven, met de zorgplicht die erbij komt. Daarom houden wij hier zo stevig aan vast.”

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, SGP en SP zien wel de meerwaarde van de keuzevrijheid, flexibiliteit, eigen regie en uiteindelijk ook de zuinige oplossing die het pgb biedt.

Het NZa zou hierin volgens Van Rijn een toezichthouderrol kunnen krijgen. Daarnaast streeft Van Rijn ernaar om de klachtenprocedure van de SKGZ – die in sommige gevallen wel 9 tot 11 maanden kan duren – te versnellen.

Na een bijna 6 uur durende vergadering, werd gisteravond uiteindelijk besloten om het debat op een later tijdstip te vervolgen (2e termijn). Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend.

Kortom de VVD en staatssecretaris Van Rijn laten de mensen in de kou staan die de zorg het hardst nodig hebben.

Bron. Per Saldo

Plaats een reactie