AGB code verplicht voor BIG-geregistreerde zorgverleners in de Zvw-pgb per 1 januari 2016

De regels voor het declareren van het formele tarief voor uw zorgverlener in de Zvw-pgb zijn per 1 januari 2016 gewijzigd. Zorgverleners die het formele tarief declareren en die werken voor mensen met een pgb in de Zvw zijn verplicht om een AGB code te vermelden. Dit is een gevolg van de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg).

Wanneer formeel tarief?

Om het formele tarief te kunnen declareren is het vereist om als zorgverlener over een AGB code te beschikken. Als budgethouder bent u verplicht om deze code van uw zorgverlener op elke declaratie aan de zorgverzekeraar te vermelden.

Het formele tarief mag gedeclareerd worden als de zorgverlener:

  • Verpleegkundige op niveau 4 of 5 is geregistreerd in het BIG-register en een AGB code heeft aangevraagd en noteert op elke declaratie.
  • of indien de zorgverlener beschikt over een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de juiste SBI code, namelijk de nummers 86, 87 of 88;  dit geldt bijvoorbeeld voor verzorgenden niveau 3, als zij geen BIG- registratie hebben; en een AGB-code heeft aangevraagd en noteert op elke declaratie.
  • NB een zorgverlener met een arbeidsovereenkomst (met niveau 3 of lager) die niet ingeschreven staat in het handelsregister, kan dus geen code aanvragen: voor deze zorgverlener geldt het informele tarief

Wanneer informeel tarief?

  • Als de zorgverlener een bloed- of aanverwant is in de 1e of 2e graad, dan werkt deze altijd voor een informeel tarief.
  • Personen die niet ingeschreven staan in het Handelsregister en niet voldoen aan de eisen om voor het formele tarief te kunnen werken (zie hierboven).
  • Voor zorgverleners die werken voor een informeel tarief, hoeft u geen AGB code aan te vragen.

Een AGB code kan vanaf 14 december 2015 worden aangevraagd via www.agbcode.nl. Hier vindt u meer informatie hoe dit moet gebeuren. De verwerkingstijd per code is gemiddeld 3 weken.

Bron: Per Saldo

Plaats een reactie