Pgb-Zvw aangepast informele tarief op 1 januari of na herindicatie

Mensen met een pgb in de Zvw voor bijvoorbeeld verzorging of verpleging die in 2015 in de overgangsregeling zitten en inmiddels zijn geherïndiceerd, krijgen per 1 januari te maken met het aangepaste informele tarief. Zit u in de overgangsregeling en bent u nog niet geherïndiceerd, dan mag u uw bestaande tarief voor informele zorg blijven gebruiken totdat u bent geherïndiceerd, ook als die herindicatie pas in 2016 plaatsvindt.

De verwachting is dat een klein deel van mensen met een pgb-Zvw, die in 2015 in de overgangsregeling zitten, niet voor 1 januari kunnen worden geherïndiceerd, veelal om praktische redenen. In die gevallen is er bijvoorbeeld niet op tijd een geschikte indicatiesteller beschikbaar of lukt het de betreffende zorgverzekeraar gewoonweg niet de indicatie tijdig vast te stellen. Eerder was er sprake van dat ook voor hen de wijziging voor het informele tarief op 1 januari 2016 in zou gaan, maar op aandringen van Per Saldo en na overleg met VWS hebben de zorgverzekeraars besloten om de wijziging voor deze groep pas te laten ingaan bij de nieuwe indicatie.

Hoogte

Er is een – voorlopige – afspraak gemaakt over de hoogte van het informele tarief. Afgesproken is dat er bovenop de € 20 een ophoging van enkele euro’s komt waar werkgeverslasten en reiskosten uit kunnen worden betaald. Een grote groep budgethouders zag juist op deze punten problemen ontstaan. Verzekeraars bepalen zelf hoeveel zij ophogen. Dat staat in de nieuwe polisvoorwaarden die morgen, 19 november, bekend zullen worden gemaakt.

BIG

Daarnaast is afgesproken dat zorgverleners die een BIG-registratie hebben een hoger tarief kunnen krijgen, tenzij die zorgverlener een 1e of 2e graads familielid is. Dan geldt weer het informele tarief.
NB Onder 1e en 2e graads familie vallen ouders, kinderen, broers en zussen, grootouders en kleinkinderen van de budgethouder. Voorbeeld: bent u ouders van een budgethouder, dan is uw zus een tante van uw kind, voor de budgethouder 3e graads.

Bron: Per Saldo

Plaats een reactie