Crisisopvang jeugdzorg vol

De crisisopvang voor kinderen psychische problemen en gedragsproblemen zit vol. De wachttijden voor geschikte hulp zijn lang, waardoor escalatie volgt en crisisplaatsing noodzakelijk is.

De kans op ongelukken is steeds groter als er niet snel geld bijkomt. Nu worden kinderen vaak buiten de regio geplaatst of komen ze op noodbedden terecht. Want natuurlijk gezien de crisissituatie niet bijdraagt aan het welbevinden van deze kinderen.

Instellingen die crisisopvang jeugdzorg bieden worden steeds vaker gebeld door instellingen elders in het land met de vraag of er nog crisisbedden beschikbaar zijn, omdat er in de eigen regio geen plek meer is.

De toename van de vraag voor crisisplaatsing wordt veroorzaakt door de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten. De doorverwijzing naar geschikte hulp door wijkteams loopt niet altijd goed. Hierdoor wordt niet de juiste hulp geboden, met crisisplaatsingen als resultaat.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is niet op de hoogte van opnamestops, maar gaat onderzoeken of daar landelijk sprake van is.

Bron: AD

Plaats een reactie