Overgangsperiode voor de invoering van het tarief informele zorg pgb verleng

VW pgb-tarief informele zorg voorlopig ongewijzigd

Zorgverzekeraars verlengen de overgangsperiode van het huidige tarief informele zorg pgb tot uiterlijk 1 januari 2016 of tot het moment dat de wettelijke verankering eerder geregeld is. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft dit na overleg met Per Saldo en VWS besloten. Daarmee blijft het tarief waarmee pgb-houders in de Zorgverzekeringswet (Zvw) momenteel hun informele zorgverleners betalen, voorlopig ongewijzigd.

De verlenging van de overgangsperiode is nodig om onduidelijkheden en eventuele problemen bij pgb-houders te voorkomen en omdat er meer tijd nodig is om te komen tot het definitieve tarief voor informele zorg. Komende periode wordt de door VWS aangekondigde evaluatie van onder meer het pgb-tarief voor informele zorg uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen worden meegenomen in de wettelijke verankering die naar verwachting per 1 januari 2016 geregeld is. Hierin wordt ook een maximum tarief voor informele zorg geregeld.

Op dit moment mogen overgangscliënten, die onder de AWBZ nog het hoge formele tarief mochten declareren, dit ook doen onder de Zvw. Aanvankelijk zou deze overgangsregeling geldig zijn tot 1 mei 2015.

Bron: zorgverzekeraars Nederland

Plaats een reactie