Geen PGB meer bij uw gemeente ?

Wilt u een pgb aanvragen bij de gemeente? Uw gemeente is dan verplicht om onderzoek te doen en mag niet bij voorbaat uw aanvraag afwijzen. Doet de gemeente dit toch, dan kunt u melding maken bij het Meldpunt Juiste Loket van Per Saldo.  Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Om een in aanmerking te komen voor een pgb voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet moet u zich melden bij de gemeente. Dat kan via de telefoon, aan het loket, of  via de mail.  De gemeente is dan verplicht om een onderzoek te doen. De gemeente mag niet voorafgaand aan een gesprek zeggen dat een pgb niet mogelijk is, u moet alleen wel motiveren waarom u een pgb wenst (Wmo) of bij de Jeugdwet een waarom zorg in natura niet passend is.  Dit is wettelijk vastgelegd in de Wmo en de Jeugdwet. Vraag dus altijd om een gesprek met de gemeente. Dit wordt ook wel het Keukentafelgesprek of het Onderzoek genoemd.

Wat als gemeente blijft zeggen dat pgb niet mogelijk is?

Indien de medewerker van de gemeente aangeeft dat een pgb niet mogelijk is, noteer dan de naam van de medewerker die dit zegt en waar en wanneer dit is gezegd. Als de gemeente blijft weigeren, kun u dit melden bij het Meldpunt Juiste Loket . Hier geeft u ook de naam van de medewerker die dit heeft gezegd en waar en wanneer dit is gezegd door.

Pgb-aanvraag afgewezen omdat pgb niet mogelijk zou zijn?

U kunt, als de pgb-aanvraag is afgewezen, ook rechtstreeks een maatwerkvoorziening aanvragen bij de gemeente. Als de gemeente de aanvraag voor een maatwerkvoorziening afwijst of daar niet binnen 2 weken een reactie op geeft, kunt u hiertegen juridisch actie ondernemen – u kunt in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u Pluslid Per Saldo bent bij Per Saldo, kunt u daarbij juridische ondersteuning krijgen van de vereniging.

Bron: Per Saldo 14 april 2015

Plaats een reactie